Procedee literare specifice postmodernismului

Procedeele literare specifice postmodernismului sunt următoarele:

  • metaliteratură - discurs despre literatură, procedee prin care literatura se referă la specificul şi la arta sa. Modalităţi metaliterare: citatul, mottoul, prefaţa, colajul, parafraza, pastişa, parodia;
  • autoreferenţialitate - se manifestă într-o operă care se referă la sine şi nu la un obiect, persoană, idee, altfel spus referentul textului nu este un dat al lumii exterioare, ci este însuşi textul; autoreferenţialitatea reprezintă, la nivelul unei anumite opere, ceea ce metaliteratură reprezintă la nivelul literaturii în general;
  • colaj - prin analogie cu tehnicile picturale introduse la începutul secolului al XX-lea de Picasso (combinarea pe pânză a unor fragmente de hârtie sau materiale), în literatură colajul constă în juxtapunerea unor evocări eterogene în cadrul aceluiaşi text. Numeroase texte suprarealiste realizate pe principiul dicteului automat apelează la colaj;
  • intertextualitate - termen desemnând interdependenţa textelor literare, care nu apar ca fenomene izolate: orice text se construieşte ca un mozaic de citate, orice text este absorbţie şi transformare a unui alt text. Relaţia de intertextualitate se realizează în textele literare prin: citat, parodie, pastişă, aluzie livrescă;
  • parodie - imitaţie a unei opere cunoscute, cu efect umoristic, prin aplicarea mecanică la un obiect inadecvat a trăsăturilor caracteristice originalului (la noi, George Topârceanu - poemul Corbul, parodie după celebrul poem omonim de E.A. Poe, Marin Sorescu - poeziile din volumul Singur printre poeţi etc.);
  • pastişă - imitaţie a unei maniere, a preferinţelor lexicale, compoziţionale, a stilului unui autor sau a unei şcoli literare, cu efect satiric. Spre deosebire de parodie, pastişa nu vizează caricaturalul.

Postmodernism