Populaţia provinciei Dacia: colonişti şi autohtoni

Îndată după terminarea războaielor dacice şi organizarea provinciei, în afară de personalul din aparatul administrativ, fiscal sau economic şi de trupele lăsate pentru apărarea teritoriului cucerit, împăratul Traian a adus în Dacia nenumăraţi cetăţeni romani şi locuitori din întreg imperiul, cărora le-a dat pământ sau i-a folosit ca organizatori, tehnicieni sau lucrători specializaţi în exploatarea minelor de aur şi a celorlalte bogăţii ale solului şi subsolului provinciei.

Un scriitor roman târziu, din secolul IV, Eutropius, afirmă într-un cunoscut pasaj că Traian după ce a supus Dacia, a adus aici din toată lumea romană mulţimi nesfârşite de oameni pentru a cultiva ogoarele şi a popula oraşele: Traianus, victa Dacia, ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat, ad agros et urbes colendas.

Aserţiunea istoricului antic nu este o exagerare retorică, cum s-ar putea crede, ci exprimă într-o formă lapidară o realitate de netăgăduit, confirmată de inscripţii şi de totalitatea ştirilor privitoare la populaţia Daciei sub romani.

Colonizarea masivă a Daciei, menţionată în mod special de către istoricul roman, a fost determinată pe de o parte de condiţiile în care a avut loc cucerirea ei, pe urma a două aprige războaie, terminate prin biruinţa deplină asupra dacilor şi alipirea la imperiu a unui întins teritoriu, iar pe de altă parte de interesul deosebit pe care teritoriul cucerit îl prezenta pentru imperiu şi pentru clasa conducătoare de la Roma, prin bogăţiile sale fabuloase şi nesecătuite.

Pentru exploatarea acestor bogăţii ale provinciei era nevoie de colonizarea ei cu cetăţeni romani şi locuitori din imperiu. La data cuceririi Daciei, imperiul roman avea o lungă experienţă în ceea ce priveşte colonizarea şi romanizarea teritoriilor cucerite.

De aceea popularea Daciei cu elemente dinafară ei nu s-a desfăşurat lent şi în timp mai îndelungat ca în alte provincii, lăsându-se totul la iniţiativa particulară, ci într-un timp relativ scurt, oficial şi organizat.

În Dacia, după cucerire, imperiul nu s-a mulţumit cu o bună organizare administrativă şi militară a provinciei, ci a intervenit direct şi masiv pentru popularea pământului cucerit şi transformarea lui în cel mai scurt timp în teritoriu roman.

Check Also

Monumente de artă din Dacia romană

La Sarmizegetusa, Apulum, Drobeta şi Romula s-au descoperit urmele unor monumentale băi publice (thermae), care …

Năvălirea ungurilor în Dacia

Starea ţărilor de peste munţi la venirea ungurilor. Români sub voievozii bulgari De la stingerea …

Întinderea şi organizarea administrativă a Daciei

La sfârşitul celui de-al doilea război dacic întreg teritoriul care formase regatul lui Decebal era …

Populaţia Transilvaniei în secolul al XVIII-lea

Secolul al XVIII-lea, mai ales în cea de a doua jumătate, reprezintă în general, în …

Coloniştii romani în Dacia

Colonizarea Daciei pe timpul lui Traian a avut un caracter oficial şi ea s-a realizat …