Popoarele lumii

Felul în care îşi duc viaţa oamenii tinde să se uniformizeze, cu contribuţia substanţială a fenomenului de globalizare a pieţelor; în diverse colţuri ale lumii, guvernele, deşi declară formal că apreciază „excepţiile culturale”, se străduiesc de fapt să toarne sufletele şi trupurile într-un tipar unic. Cu toate acestea, omenirea este încă un teatru cu scene nenumărate, iar diversele forme de viaţă socială continuă să se manifeste intens pe planeta noastră.

Sunt prezentate circa 800 de grupuri sociale, de pe toată suprafaţa pământului. Cele mai multe dintre ele au ca element comun faptul că nu s-au topit - până acum - în lumea înconjurătoare, fie că este vorba de mici grupuri care practică agricultura itinerantă în pădurile tropicale, a căror viaţă este legată de un ecosistem puternic periclitat în prezent, de urmaşii unor populaţii băştinaşe care au fost împinse în trecut în locuri neprielnice vieţii, sau chiar aduse până în pragul dispariţiei de colonizatori, de grupuri de diaspora alcătuite din descendenţii unor state sau imperii de mult apuse sau de popoare care odinioară au constituit regate puternice şi care, după decenii de regim colonial, au acum un rol bine definit în cadrul unor state cu graniţe destul de artificiale...

Fiecare dintre aceste societăţi îşi are propria sa istorie, un mod de organizare specific, la care contribuie de obicei şi concepţiile religioase sau practicile rituale; ele au de asemenea diverse modalităţi de perpetuare a identităţii lor în contextul contemporan. Fiecare dintre ele percepe - cu implicaţii politice variabile - nu atât propria sa „diferenţiere” (căci nu te consideri singur ca fiind ceva diferit, iar numele pe care şi-l atribuie multe dintre aceste populaţii înseamnă „oameni” prin excelenţă) cât caracterul distinct al comunităţilor învecinate sau majoritare.

Unele dintre aceste grupuri dispun de drepturi destul de ample, chiar mai mult decât o simplă autonomie (de exemplu, saha sau iacuţii reprezintă populaţia majoritară a Republicii Saha care cuprinde şi diverse minorităţi, dar în acelaşi timp sunt şi cetăţeni cu drepturi depline ai Federaţiei Ruse). Unii au dobândit. În conştiinţa naţiunii în care sunt înglobaţi, statutul moral de cofondatori (de exemplu, naţiunea neozeelandeză tinde să-şi găsească identitatea prin integrarea componentei sale maori). Cele mai multe se bucură de o formă sau alta de recunoaştere a identităţii proprii, ceea ce nu înseamnă totuşi, în multe cazuri, că exploatarea şi oprimarea lor au luat sfârşit.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Ţ

U

V

W

X

Y

Z

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …