Pima

Pima este un trib amerindian din Statele Unite ale Americii, trăind fn rezervaţii din Arizona (Gila River, Salt River, Ak-Chin) şi Mexic (în statele Sonora, Chilhuahua şi Durango) (circa 15.000 de persoane).

Ca şi papago, sunt descendenţii unei culturi care era prezentă încă dinaintea erei noastre în lungul râurilor Gila şi Salt.

În 1694, spaniolii i-au găsit organizaţi în sate de mari dimensiuni, ale căror căpetenii, alese pe baza meritelor personale, erau asistate de sfatul bătrânilor şi însărcinate să supravegheze bunul mers al culturilor şi să organizeze apărarea împotriva incursiunilor apaşilor.

Căpeteniile de sat alegeau o căpetenie de trib. Unitatea de bază era familia extinsă.

„Popor al apei”, pima au adoptat cu succes cultura grâului în sistem de irigare, vânzând recoltele albilor, iar economia lor a cunoscut o perioadă de înflorire după cedarea Arizonei Statelor Unite (1853).

Însă, la sfârşitul secolului al XIX-lea, coloniştii nou stabiliţi au pus stăpânire pe apele Gilei, ceea ce, alături de construirea ulterioară a barajului Coolidge, a dus la ruina economiei populaţiei pima şi la destabilizarea societăţii.

Astăzi, puternic afectaţi de şomaj şi căutându-şi de lucru în afara rezervaţiilor, mai rămân în parte cultivatori (bumbac cunoscut pentru calitatea sa) şi meşteşugari (împletituri, olărit).

Sunt creştinaţi (mai ales protestanţi presbiterieni) şi în general foarte aculturalizaţi.

Limba lor, aparţinând familiei uto-aztece, se păstrează şi astăzi, însă bilingvismul cu engleza sau spaniola este generalizat.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …