Pigmei

Pigmei este un termen desemnând mai multe etnii răspândite în Africa Ecuatorială, care poartă nume diferite, vorbesc limbi aparţinând mai multor familii lingvistice, însă prezintă o serie de caracteristici comune (aproximativ 200.000 de persoane).

Mobili, cea mai mare parte a pigmeilor trăiesc - sau trăiau odinioară - din vânătoare şi cules, fără să cunoască nici agricultura nici creşterea animalelor, în masivul păduros din bazinul fluviului Congo.

Muzica, în esenţă vocală, este caracterizată prin ample polifonii complexe, unele voci cântând în ioddlere.

Toţi pigmeii întreţin relaţii socio-economice intense cu populaţiile învecinate de agricultori pe terenuri defrişate prin incendiere.

Câteva grupuri trăiesc în savanele periforestiere, la nord şi la sud faţă de ecuator (Camerun, Republica Democrată Congo) sau în ţinuturile muntoase din Rwanda.

Principalele grupuri de pigmei sunt, de la vest la est: bagyeli (sau ba kola) şi medzan (Camerun), baka şi bangombe (Camerun, Gabon, Congo), ba bongo (Gabon), ba kola (Gabon, Congo), ba aka şi ba nibenzele (Republica Centrafricană, Congo), ba twa, ba cwa şi ba mbuti (Republica Democrată Congo) şi ba twa (Rwanda). Sub numele de ba mbuti sunt incluse şi grupurile efe, asua şi ba kango.

În zilele noastre întregul ansamblu al acestor populaţii a suferit importante modificări ale modului de viaţă.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …