Piaroa

Piaroa este o populaţie amerindiană din Venezuela (statele Bolivar şi Amazonas) şi, secundar, Columbia, trăind în cursul mijlociu al fluviului Orinoco şi pe malurile râurilor Cuao, Parguaza, Sipapo, Mataveni etc., pe un teritoriu acoperit în cea mai mare parte de păduri tropicale (circa 13.000 de persoane).

Aflaţi într-o puternică creştere demografică, în prezent sunt parţial sedentarizaţi şi grupaţi în sate aflate în contact cu societatea creolă. Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc, porumb, batate dulci) şi, în mică măsură, creşterea animalelor.

La acestea se adaugă vânătoarea (tapiri, cervidee etc.), practicată în trecut cu sarbacana şi lancea, pescuitul cu harponul sau capcane şi culesul. Acest mod de viaţă este tot mai ameninţat de ecoturism şi colonizarea agricolă.

În comunităţile mai puţin aculturalizate, familiile extinse, conduse fiecare de câte o căpetenie, trăiesc în case colective de formă conică sau rectangulară. Acestea practică endogamia.

Au şamani foarte puternici şi consideră că trăiesc sub protecţia diferitelor zeităţi ale pădurii. Măştile care reprezintă astfel de zeităţi sunt folosite în diverse ritualuri.

Misionarii salesieni şi evanghelişti au avut o influenţă sensibilă în ultimii 20 de ani, deşi, în mod paradoxal, au stimulat apariţia unor militanţi tineri care au conştiinţa identităţii lor. Limba lor face parte din familia saliva. Cei mai mulţi sunt monolingvi.

Curara

Erau cunoscuţi ca producători ai otrăvii respective, care ajungea prin intermediari până în Guyana actuală.

Denumire: wothuha.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …