Piapoco

Piapoco este o populaţie amerindiană din estul Columbiei (Meta,Guainia, Vichada), trăind pe câmpiile cu vegetaţie ierboasă ale llanosurilor răsăritene, între fluviile Vichada şi Guaviare. Dispun de şase resguardos (rezervaţii) (circa 4.600 de persoane).

Principala activitate este cultivarea maniocului şi a porumbului, dar practică în egală măsură şi creşterea animalelor de curte. Vânătoarea şi pescuitul cu undiţa sunt activităţi secundare.

Cele mai de seamă produse de artizanat sunt vasele din lut miniaturale (căni, oale), coşurile decorate şi plasele din fibre, pe care le vând în pieţe.

Organizarea locală şi supralocală, patrilineară, este legată prin exogamie clanică de sikuani şi saliba. Pasărea piapoco este animalul lor eponim.

Familia extinsă este condusă de socru. Una dintre credinţele esenţiale este reprezentată de legenda arborelui Kaliawiri, copacul originar din care s-au născut toate plantele comestibile.

Nu poate deveni şaman decât un bărbat sau o femeie în vârstă, după efectuarea unei perioade de pregătire dificile şi îndelungate, implicând obligaţia de a ţine post, abstinenţă sexuală, anumite abluţiuni etc.

Mitul creaţiei spune că Furna Minali, creatorul, a izgonit în cer pe Kemeine, anaconda canibală, care s-a transformat în Calea Lactee, şi astfel pământul a putut fi populat de oameni.

Istoric

Sunt singurii membri ai familiei lingvistice arawak din această regiune în afară de achagua, de care sunt foarte apropiaţi. Sunt originari din bazinul fluviului Orinoco, de unde au adus probabil cultura maniocului.

Denumire: enagua, yapaco, cuipoco, dzase, deja (nume dat de sikuani şi cuiba), wenaiwice.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …