Petre Anghel

Petre Anghel (3 februarie 1944, Băileşti, judeţul Dolj) - prozator, poet şi istoric literar.

Fiu al Anicăi (născută Panea) şi al lui Ion Anghel, fabricant de mobilă, Anghel îşi face studiile şcolare în localitatea natală (1951-1962), apoi urmează filologia la universităţile din Cluj (1964-1965) şi Bucureşti (1965-1969). Îşi ia doctoratul cu teza Critica literară interbelică (1978). Îndeplineşte, succesiv ori simultan, funcţii redacţionale - uneori de conducere - la „Flacăra”, „Tribuna României”, Radioteleviziunea Română, „Conspect”, „Curierul naţional” etc.

Debutul ca scriitor a avut loc în 1967, în revista „Amfiteatru”, iar debutul editorial îl constituie volumul de versuri Duhul pământului, apărut în 1971. A publicat un studiu de istorie şi critică literară (Mihai Ralea, vocaţia eseului, 1973) un curs de teorie a literaturii (Cuvântul şi cuvintele, 1999), dar este consacrat ca romancier. A mai colaborat la „Contemporanul”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Luceafărul”, „Steaua”, „Ramuri” etc. A îngrijit ediţii şi a semnat prefeţe.

Volumul de versuri Duhul pământului, în care realitatea este convertită în metaforă de extracţie folclorică, dovedeşte vocaţia etică a scriitorului. Romanele lui Anghel au, de asemenea, un mesaj etic, iar moralitatea e tema lor centrală. Nu lipseşte umorul acid şi, uneori, ludic, dar nu fără tâlc (manifestat prin introducerea în partitura unor personaje a unor jocuri de cuvinte ori verbigeraţii hazliu versificate, cu înţeles ambiguu, dar, la o decriptare mai atentă, revelator, ca la bufonii lui William Shakespeare). Ceea ce este însă în primul rând caracteristic pentru modul de a proceda al scriitorului este postura de observator.

O serie de romane (Lupii la stână, 1978; Sita lui Mamona, 1980; Întoarcerea fiilor risipitori, 1982; Oaspeţii bătrânului Catul, 1984; Moştenitorul, 1986; Dealul viilor, 1988) se articulează, dacă nu într-un ciclu propriu-zis, în orice caz într-o frescă urmărită de-a lungul mai multor decenii, cam de prin anii premergători primului război mondial şi până în prezentul scrierii romanelor, anii ’70 şi ’80 ai secolului al XX-lea. În romanele cu acţiune „de epocă”, cum ar fi Dealul viilor, naraţiunea aminteşte - desigur, prin omologii tematice şi de tehnică narativă - de un filon romanesc tradiţionalist în literatura română.

Şi sub raportul tipologiei proza lui Anghel se încadrează unei tradiţii, şi se poate spune astfel că, de pildă, un Vasile Becherescu, podgorean violent, viclean şi lacom (din Dealul viilor), se înseriază în galeria ariviştilor fără scrupule din plămada unor Dinu Păturică ori Tănase Scatiu. Uneori, într-adevăr, după cum remarca criticul Valeriu Cristea, se percepe „un abur subţire de idilism, pe care însă nu prozatorul îl suflă asupra naraţiunii sale, ci se ridică din realitatea patriarhală”, observată şi reconstituită literar.

Se întâlnesc şi note de fantastic, de straniu ori fabulos, lăsate în ambiguitate, ca în proza aşa-zis „fantastică” a lui I.L. Caragiale ori ca la Pavel Dan, de pildă. Există fără îndoială o componentă „ardelenească” a acestui prozator „oltean”- prin origine şi tematică - ori, mai bine zis, după cum observa Valentin F. Mihăescu, scrierile lui se situează „la confluenţa între polemismul muntenesc şi moralismul grav ardelenesc”.

Opera literară

 • Duhul pământului, Bucureşti, 1971;
 • Mihai Ralea, vocaţia eseului, Bucureşti, 1973;
 • Fratele nostru Emanuel, Bucureşti, 1976;
 • Lupii la stână, Bucureşti, 1978;
 • Prindeţi vulpile, Bucureşti, 1978;
 • Şcoala pedepselor, Iaşi, 1979;
 • Sita lui Mamona, Bucureşti, 1980;
 • Dincolo de iubire, Iaşi, 1982;
 • Întoarcerea fiilor risipitori, Bucureşti, 1982;
 • Oaspeţii bătrânului Catul, Bucureşti, 1984;
 • Moştenitorul, Bucureşti, 1986;
 • Dealul viilor, Bucureşti, 1988;
 • Zodia vărsătorului de plumbi, Bucureşti, 1989;
 • Cuvântul şi cuvintele, Bucureşti, 1999;
 • Etic şi estetic, Bucureşti, 2000.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …