Perspectivă narativă

Perspectiva narativă (punct de vedere / focalizare / viziune) este perspectiva din care sunt proiectate evenimentele narate. Ea se află într-o relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului şi cu felul naraţiunii, presupunând trei tipuri de raportare la personaj (conferă Tzvetan Todorov): viziune „dindărăt”, în care naratorul ştie totul despre personajul său; viziune „împreună cu”, unde naratorul ştie tot atât cât personajul, încât el nu poate da explicaţii cititorului decât dacă i le oferă personajul însuşi; viziune „din afară”, în care naratorul este doar martor, ştie mai puţin decât personajul.

Primul tip este caracteristic prozei secolului al XIX-lea, celelalte două sunt cultivate cu precădere în proza modernă. În textele de mai mare întindere, nuvele, romane, mai cu seamă, dar şi în povestire, perspectiva se poate modifica de la o secvenţă la alta, alternând punctul de vedere al naratorului cu acela al personajului. În proza modernă, identificarea „vocii” naratorului devine o operaţie tot mai dificilă, din cauză că acesta îşi pierde privilegiul de a fi singurul cunoscător al întâmplărilor narate.

Naratologul francez Gerard Genette califică drept homodiegetic orice narator care apare şi ca personaj în propria povestire; un caz particular este autodiegeza, când naratorul este personajul principal în naraţiunea homodiegetică. Un narator care nu e protagonist în povestirea sa va fi numit heterodiegetic. Cele două tipuri diegetice reflectă distincţia între naraţiune la persoana I şi naraţiune la persoana a III-a.

Se poate distinge, de asemenea, între povestirea non focalizată (povestire cu narator omniscient), povestirea cu focalizare internă, în care naratorul adoptă punctul de vedere al unui personaj (naratorul spune atât cât ştie personajul) şi povestirea cu focalizare externă, în care personajul este văzut numai din exterior (naratorul spune mai puţin decât ştie personajul). În naraţiunea cu focalizare variabilă, la analiza secvenţă cu secvenţă se observă prezenţa unor elemente focalizate diferit.