Pende

Pende este o populaţie din sudul Republicii Democrate Congo (Bandundu, vestul Kasaiului) trăind în savană, pe un teritoriu ce se întinde de la malurile râurilor Kwilu şi Lutshima până la cele ale Kaisaiului în aval de Tshikapa. Un grup este stabilit în Angola (aproximativ 650.000 de persoane).

Cultivă mei, porumb, manioc şi arahide şi cresc animale mici (mai ales capre şi porci). Aprovizionează centrele urbane din apropiere, înfloritoare odinioară, producţia de ulei de palmier continuă să le aducă venituri suplimentare. Într-o regiune care în prezent este consacrată exploatărilor de diamante.

Sunt organizaţi în grupuri de rudenie matrilineare, căsătoriile fiind virilocative. Un sat tradiţional este alcătuit din bărbaţii unuia sau mai multor segmente ale unei spiţe matrilineare şi soţiile acestora. Căpetenia unui segment are obligaţia de a menţine armonia între membrii grupului şi se îngrijeşte de respectarea cultului strămoşilor. Segmentele sunt grupate în clanuri care la rândul lor alcătuiesc o multitudine de şeferii.

Marea majoritate sunt creştinaţi, totuşi şi-au păstrat credinţele, întemeiate pe cultul strămoşilor şi vrăjitorie. Kipende, limbă de origine bantu, continuă să fie folosită pe plan local, în paralel cu limbile naţionale şi cu franceza.

Arta

Sunt celebri pentru măştile lor, mai cu seamă cele numite mingaji (discuri împletite împodobite pe margini cu pene şi prevăzute cu ochi rotunzi), asociate ritualurilor de circumcizie, unde îi reprezintă pe strămoşi.

Istoric

Veniţi din Angola în secolul al XVIII-lea, cei mai mulţi dintre ci au ajuns vasali ai nobililor lunda. În jurul anului 1890 au fost cotropiţi de chokwe, pe care i-au respins progresiv, până când europenii au pus definitiv capăt acestor lupte. În perioada colonială au fost folosiţi în exploatările de cauciuc şi apoi de ulei de palmier (în special de firma Lever, care a dat naştere companiei multinaţionale Unilever).

Revolta din 1931 împotriva exploatării tot mai intense, ca şi împotriva mutării şi regrupării satelor lor în vederea combaterii maladiei somnului, a fost reprimată cu asprime. La 3 ani după dobândirea independenţei, în 1963, au luat parte la o răscoală ţărănească de inspiraţie maoistă, condusă de Pierre Mulele, care s-a prelungit până în 1968.

Denumire: bapende, apende, phende, masindji, masanji.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …