Pemon

Pemon este o populaţie amerindiană din Venezuela (centrul şi sud-estul statului Bolivar) şi, secundar, din Brazilia şi Guyana, ocupând împrejurimile muntelui Roraima şi bazinele râurilor Caroni şi Paragua, într-o regiune de savană cu arbori rari şi de păduri tropicale umede (circa 20.400 de persoane).

Sunt împărţiţi în trei subgrupuri: kamarakoto, arekuna şi taulipang sau taurepan.

Practică agricultura de subzistenţă completată de vânătoare, într-un mediu natural pe alocuri uşor degradat de creşterea extensivă a animalelor şi de mici exploatări miniere (aur şi diamante).

Numeroase comunităţi (arekuna, kamarakoto) trăiesc în interiorul parcului natural Kanaima din Venezuela.

Sunt organizaţi în grupuri locale de mici dimensiuni, reuniuni de familii plasate sub autoritatea unui cacic, răspunzător de legăturile cu lumea exterioară.

Creşterea demografică, începută în anii 1970, este rapidă.

Şamanismul a rezistat influenţei catolicismului, preluând însă o serie de elemente de la acesta.

Limba pemon (trei dialecte) aparţine familiei karib.

Istoric

Până de curând s-au aflat în centrul unei vaste reţele comerciale indigene, care se întindea de la cotul fluviului Orinoco până la Essequibo, în Guyana.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …