Pedi

Pedii sunt o populaţie din Africa de Sud, trăind în principal în Sekhukhuniland, regiune cu relief foarte accidentat, situată în nordul Transvaalului şi caracterizată prin ierni uscate şi veri ploioase (aproximativ 200.000 de persoane).

Au o economie tradiţională bazată pe agricultură (porumb, mei) şi creşterea animalelor (bovine, capre). O parte dintre ei lucrează în marile centre urbane.

Societatea este alcătuită dintr-un ansamblu de unităţi politice şi sociale de bază, numite kgoro, şi o putere centralizată reprezentată de căpetenie, kgosi.

O etapă obligatorie în viaţa tinerilor adolescenţi rămâne iniţierea, koma, ce include circumcizia şi în urma căreia dobândesc statutul de adult. Au ca animal totemic porcul spinos.

Mulţi practică cultul strămoşilor (badimo) care domnesc peste lumea celor vii şi se manifestă de obicei în vise.

Vorbesc sepedi, limbă sotho din grupul bantu.

Istoric

Ocupă teritoriul actual cel puţin începând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, ajungând o mare putere sub domnia lui Thulare, la începutul secolului al XIX-lea.

Bunăstarea regatului a fost însă zdruncinată în repetate rânduri de incursiunile burilor şi ale populaţiilor swazi şi zulu, până în 1879, dată la care trupele britanice au pus stăpânire pe regiune.

Cea mai mare parte a populaţiei a fost deposedată de pământuri, care au devenit proprietatea coloniştilor albi şi a marilor companii private.

Pe parcursul perioadei de apartheid, ţinutul lor a fost unul dintre numeroasele componente teritoriale ale bantustanului Lebowa atribuit grupului sotho de nord.

Atunci când regimul de la Pretoria a vrut să acorde independenţă acestui bantustan, de frică să nu-şi piardă şi ultimele drepturi, pedi s-au răzvrătit în 1986, devenind unul dintre bastioanele rezistenţei antiapartheid.  

Denumire: bapedi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …