Pashtun

Pashtun este o populaţie din Afghanistan (îndeosebi din estul şi sudul ţării) şi din vestul Pakistanului (North-West Frontier Province şi Balucistan) (circa 20 milioane de persoane, împărţite aproximativ egal între cele două ţări, şi mai multe sute de mii refugiaţi în estul Iranului).

Este vorba de o populaţie segmentată într-o multitudine de triburi, clanuri şi patrilinii, toate integrate într-o megastructură genealogică probabil unică în lume prin amploare. Ei consideră că provin dintr-un singur strămoş mitic, Qais Abd-al Rashid, unul dintre primii însoţitori ai lui Mahomed.

Această organizare maschează diversitatea originilor populaţiilor pashtun, în care un vechi fond iranian, el însuşi eterogen, a asimilat un număr mare de elemente alogene, în special turco-mongole şi indiene. În ciuda diversităţii culturale considerabile, se înregistrează un grad ridicat de conştiinţă identitară.

Grupurile pashtun nu au o limbă comună (pashto, limbă iraniană din grupul nord-estic, a fost pe alocuri abandonată în vestul Afghanistanului în favoarea persanei). Nu practică aceeaşi religie (predomină islamul sunnit, însă în Pakistan există un mic nucleu de triburi pashtun total sau parţial şiite).

În funcţie de grup, se înregistrează variaţii în ceea ce priveşte obiceiurile (codul de onoare aşa-numit „pashtun” pashtunwali, adevărata „cultură a vendetei” pe care o exprimă acesta şi egalitarismul fundamental pe care îl implică îi caracterizează mai ales pe pashtunii din răsărit, spre deosebire de triburile mai aristocratice şi mai puţin războinice din vest) şi modul de viaţă (de la triburile nomade, toate mai mult sau mai puţin pe cale de sedentarizare, ce nu mai pot fi întâlnite decât în Afghanistan şi Balucistan, până la triburile agropastorale stabilite în sate din munţii Solayman).

Nici cultura materială nu este aceeaşi; prin tipul de cort, de putinei şi de şa dorranii se deosebesc de ghelzi, care nu acordă aceeaşi importanţă vânătorii, meşteşugăritului şi activităţilor comerciale şi nu poartă aceleaşi veşminte; mulsul este o activitate feminină la dorrani şi masculină la ghelzi; locuinţele fortificate sunt o trăsătură caracteristică îndeosebi a ghelzilor.

Pe plan politic, rivalităţile intertribale sunt recurente, mai ales în rândul pashtunilor din răsărit, din regiuni în care presiunea umană asupra mediului sa făcut simţită foarte de timpuriu, antrenând cu începere din secolul al XIV-lea numeroase deplasări ale unor grupuri întregi (migrarea mercenarilor în India, o parte dintre ei creând dinastii princiare sau imperiale).

S-au format alianţe stabile sub formă de confederaţii, care au preluat formele tribale (dorrani în sudul Afghanistanului, ghelzi în estul Afghanistanului, lodi) sau sub formă de ligi (ghond), care nu au ţinut seama de limitele triburilor.

Istoric

Existenţa pashtunilor este atestată din epoca sassanidă (secolul al III-lea), însă împrejurările exacte în care şi-au luat avânt, asimilând numeroase grupuri alogene, rămân obscure. Sigur este doar faptul că această etnie dinamică şi puternic structurată a ştiut să profite de vidul politic care separa imperiul mongol de cel safavid pentru a se dezvolta şi a-şi extinde teritoriul, în special în detrimentul populaţiei hazara.

În această situaţie, după o tentativă rapid eşuată a ghelzilor de a prelua controlul asupra Imperiului persan (1725-1729), dorranii au reuşit să creeze un imperiu pashtun (1747), a cărui primă capitală a fost Kandahar şi care are drept moştenitor direct Afghanistanul actual. A început atunci şi o populare pashtună a regiunii sudice a Turkestanului.

Cu excepţia a două scurte episoade, în 1929 şi 1992-1996, pashtunii au dominat mereu de atunci viaţa politică afghană. Mişcarea laleban (sau a „talibanilor”), care controla, în 1996, două treimi din Afghanistan, provine direct din rândurile lor şi a încercat să deplaseze simbolic centrul politic al ţării de la Kabul, capitala de drept, la Qandahar, capitala de fapt, aflată în inima ţinutului pashtun.

Talibanii au instaurat un regim dictatorial, fundamentalist, şi au sprijinit terorismul internaţional. În toamna anului 2001 (după atentatele teroriste din 11 septembrie din Statele Unite), Alianţa Nordului, susţinută de Statele Unite şi de ţările membre NATO, a reuşit să-i înlăture de la putere.

Trasarea graniţei între India Britanică şi Afghanistan în anul 1893 a rupt în două lumea pashtună, printr-o linie de demarcaţie care nu respectă limitele tribale. Evoluţia ulterioară de cele două părţi ale frontierei a fost foarte diferită: din punct de vedere economic i-a avantajat pe pashtunii pakistanezi, în timp ce din punct de vedere politic a fost mai favorabilă pentru pashtunii afghani, în mult mai mică măsură minoritari în ţara lor (aproape 50% din totalul populaţiei), decât omologii lor din Pakistan (13%).

Speranţa reunificării, născută în urma despărţirii Pakistanului de India în 1947, nu s-a concretizat, însă o ideologie pan-pashtună a continuat să se menţină, mai ales în sânul elitelor afghane. Supravieţuirea migraţiilor pastorale între Afghanistan şi valea ludusului, intensa activitate a reţelelor de contrabandă peste graniţă, pătrunderea începând din 1978 a unui număr considerabil de refugiaţi afghani, în majoritate pashtuni, pe piaţa de muncă pakistaneză demonstrează că există cu adevărat un spaţiu pashtun multinaţional.  

Denumire: pachtoun, pashtun/pakhtun, forma pashto în dialectul „moale” (meridional), respectiv „dur” (septentrional); pathân, forma anglo-indiană; rohilla, forma indiană desemnând în special coloniile de mercenari pashtun (de la Roli, numele vechi al munţilor Solayman); afghani/awghani, forma persană, izvor de confuzii cu numele cetăţenilor din Afghanistan; afghauni, învechit.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …