Partida naţională

Partida naţională a fost gruparea boierilor din jurul colonelului Ion Câmpineanu, care, între 1835 şi 1838, s-a opus articolului adiţional care ştirbea autonomia legislativă a Ţării Româneşti.

Dar programul lor s-a dovedit în cele din urmă a fi mult mai radical: ei au elaborat un proiect de constituţie democratică şi au uneltit pentru înlăturarea domnitorului şi pentru abolirea protectoratului Rusiei.

În acest scop, membrii partidei naţionale au căutat sprijin la cancelariile apusene, dar acţiunile lor au fost zădărnicite iar ei au fost întemniţaţi.

Din rândurile lor se vor recruta conducătorii Revoluţiei de la 1848.

Check Also

Cucerirea puterii politice de către Tudor Vladimirescu. Relaţiile sale cu boierii divaniţi în a doua etapă a mişcării revoluţionare din 1821

Cel care s-a opus venirii lui Tudor Vladimirescu cu Adunarea norodului în capitală a fost …

Diversitatea etnică şi confesională, soluţii politice în perioada interbelică

O nouă structură etnică şi confesională După 1918, România a cuprins patru regiuni care fuseseră …

Noi orientări în politica externă a României după 1989

Prăbuşirea sistemului comunist în 1989-1990, destrămarea URSS şi dispariţia sferei ei de influenţă au pus …

Noile alianţe politico-militare şi relaţiile internaţionale la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea

Tripla Alianţă (Puterile Centrale) Cursa înarmării şi rivalităţile dintre statele europene manifestând tendinţe imperialiste au …

Opozanţi şi disidenţi ai regimului comunist din România

După minirevoluţia culturală a lui Nicolae Ceauşescu (1971), tot mai mulţi oameni s-au implicat în …