Particularităţi ale textelor aparţinând literaturii pentru copii

Particularităţile textelor aparţinând literaturii pentru copii sunt următoarele:

  • Existenţa unor conflicte puternice la care participă personajele grupate în pozitive şi negative provenite din lumea basmului. Personajele sunt simboluri ale binelui şi răului chiar în povestiri şi schiţe, unde universul gâzelor sau al vieţuitoarelor mai mari sunt prezentate antropomorfizat (mai ales în fabule) va facilita o înţelegere a raporturilor umane şi a normelor de convieţuire socială.

  • Prin intermediul literaturii pentru copii se va realiza o binevenită dedublare, când cititorul copil se va recunoaşte în altul sau va refuza identificarea cu un model negativ. Înainte de a putea înţelege propriul său eu, în contact cu alte eu-ri, copilul îşi află un alterego multiplicat în fiecare persoană cu care simpatizează sau antipatizează.

  • Ca atare, e foarte important să se exploateze textul sub toate posibilităţile sale, valorificându-se atât virtuţile cognitive şi estetice, cât mai ales cele morale transmise de text, fie prin epicul dens, conflictul dus până la suspans, fie prin poezii simple.

  • Interferenţa genurilor e solicitată de potenţiala receptivitate scăzută a micului cititor, interferenţă care va salva astfel textul de monotonie; la început, cititorul de vârstă şcolară mică va fi atras de epic (întrucât există acţiune, cu momentele subiectului şi personaje), dar treptat cititorul va deveni sensibil la expresivitatea limbajului poetic, identificând imaginile frumoase, figurile de stil.

  • Astfel el va înţelege restul descrierii şi portretelor şi se va iniţia în receptarea „dramei” - sau a scenetelor de teatru; mai puţin prezentă în literatura pentru copii şi în manuale, dramaturgia se accesibilizează doar în urma vizionării spectacolului la teatrul de păpuşi.

Genurile şi speciile predilecte în literatura pentru copii, ca şi în literatura naţională, au un conţinutul tematic ce se conturează in jurul marilor teme:

  • universul copilăriei (familie, şcoală);
  • natura şi vieţuitoarele;
  • trecutul istoric;
  • personalităţi, modele, exemple.

Check Also

Literatura populară în Moldova şi Ţara Românească în secolele XVII-XVIII

În ce priveşte creaţia populară din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, suntem într-o situaţie …

Ştefan cel Mare în literatura poporului. Pomenirea lui în timpurile din urmă

Poporul era întrebat deci şi el despre Ştefan cel Mare, după ce vorbiseră despre dânsul …

Literatura istorică în Transilvania în secolul al XVII-lea

Literatura istorică în limba latină, din epoca de decadenţă a umanismului, e mult redusa ca …

Literatura filozofico-ştiinţifică în Transilvania în secolul al XVII-lea

Varianta transilvană a cartezianismului a fost departe de a reprezenta întregul conţinut de idei al …

Literatura în ţările române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Scriitorii perioadei 1848-1878 au fost angajaţi efectiv în lupta pentru progres, punându-şi în slujba ei …