Paralelă literară

Paralela literară este un tip de compunere în care se consemnează şi se comentează, prin comparare, asemănările şi deosebirile dintre două opere literare, personaje, fenomene literare, cu scopul sublinierii prin comparaţie a trăsăturilor specifice acestora.