Parachi

Parachii sunt o populaţie din estul Afghanistanului (provinciile Parwan şi Kapisa), ocupând văile superioare ale Shotolului, Ghochulanului şi Pachaghanului, pe versantul sudic al Hindukuşului central (circa 5.000 de persoane).

Agricultori şi crescători de capre, nu se deosebesc de vecinii lor tajek (tadjici) şi pashai decât prin limbă, care este, alături de onnuri, unul dintre cele două idiomuri care alcătuiesc familia de limbi iraniene de sud-est.

Odinioară foarte larg răspândită, paradii nu mai este vorbită în prezent decât în 35 de sate de munte şi este ameninţată cu o dispariţie rapidă, toţi locuitorii săi fiind şi persanofoni, iar tinerii refuzând cu tot mai multă îndârjire să o folosească.

Istoric

Islamizarea Hindukuşului Central începând din secolul al XVI-lea a reprezentat o etapă hotărâtoare în aculturalizarea populaţiei paradii şi în regresul limbii acesteia. În acelaşi timp rămâne şi singurul episod din istoria lor care este, măcar în parte, cunoscut.

Denumire: (învechit) parâji, ferashi, puraunche, perâncheh.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …