Pano

Pano (interfluviali) sunt reprezentanţi neriverani ai uneia dintre principalele familii lingvistice din vestul Amazoniei.

Ocupă o arie care se întinde aproape fără întrerupere de la nord la sud în lungul întregii frontiere dintre Peru şi Brazilia, de la cursul superior al Solimoesului până la cursul superior al Purusului, iar de la vest la est de la afluenţii de pe partea stângă a fluviului Ucayali până ia izvoarele râurilor Javari, Jurua şi Purus.

Pe lângă această arie principală, mai există o enclavă pano în zona de graniţă dintre teritoriul Rondonia din Brazilia şi nord-estul Boliviei (aproximativ 20.000 de persoane).

Spre deosebire de populaţiile pano riverane, cele interfluviale sunt caracterizate printr-o extrem de mare dispersie. Dacă adăugăm la aceasta o stare de nesatisfacţie datorită izolării, nu este de mirare că în decursul timpului diferitele facţiuni au întreţinut relaţii de simbioză războinică cu partenerii lor adversari.

Aceasta explică remarcabila coeziune lingvistică, teritorială şi culturală a acestui ansamblu atât de variat ca alcătuire, literatura etnografică înregistrând mai multe sute de denumiri etnice.

Practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc dulce, banane, banane pentru gătit, porumb, palmieri Bactris etc.) şi vânătoarea (cu arcul, cu sarbacana sau cu puşca, în funcţie de etnie şi de epocă).

Casele tradiţionale de mari dimensiuni (maloca, în spaniolă şi portugheză), înconjurate de grădini, sunt aşezate pe culmile dealurilor joase, în apropierea micilor cursuri de apă.

Şamanismul tinde să fie difuz, practicanţii fiind rareori specialişti. Ritualurile principale au ca punct central aplicarea tatuajelor.

Spre deosebire de grupurile riverane, nu purtau în general nici un fel de veşminte (cu excepţia unei teci peniene în cazul bărbaţilor), iar motivele pe care şi le desenează pe trupuri şi pe obiectele de uz casnic suni relativ simple.

Societăţile pano interfluviale se caracterizează printr-o organizare dualistă şi un sistem social de tip kariera, împărţirea în generaţii pare şi impare venind să se adauge la cea în jumătăţi. Cu excepţia celor din nord, virilocativi, rezidenţa este în general uxorilocativă.

Repartiţie

Pot fi împărţiţi în şapte subansambluri. La extremităţi se situează pano septentrionali sau mayoruna (matses, matis, korubo etc.), pano meridionali (cha-cobo, pacaguara, karipuna, kaxarari) şi pano occidentali sau cashibo (uni, cacataibo), constituind tot atâtea ansambluri relativ autonome şi mai divergente de restul familiei lor lingvistice decât celelalte patru subansambluri: amahuaca (sau amawaka), kaxinawa (sau cashinahua), yaminahua (sau iaminawa, subîmpărţit în sharanahua, mastanaluia, marinahua, yora etc.) şi, în sfârşit, pano „de mijloc” (ma-rubo, capanahua, poyanawa, remo, isconahua, katukina-pano etc.).

Istoric

Veniţi relativ târziu în contact cu civilizaţia europeană (în cele mai multe cazuri în perioada de vârf a recoltării cauciucului), pano interfluvial au avut însă de suferit foarte curând urmările pătrunderii albilor, căci aceştia au adus cu ei epidemii devastatoare şi au declanşat o serie de expediţii de vânătoare de sclavi purtate de grupurile pano riverane, care socoteau că locuitorii din interior sunt sălbatici înapoiaţi, fiind de datoria lor să îi „civilizeze”.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …