Pamiri

Pamiri este un nume dat unui ansamblu de populaţii care ocupă regiunea meridională a Podişului Pamir şi versanţii care îl mărginesc, fiind împărţiţi între Tadjikistan (Gorno-Badahşan), Afghanistan (Badahşan) şi, în mai mică măsură. China (Xinjiang) şi Pakistan (Malakand) (circa 100.000 de persoane).

Mijloacele de trai ale acestor mici populaţii stabilite în văile (foarte) înalte sunt reprezentate de creşterea animalelor şi agricultură. Separaţi unii de alţii, au legături foarte limitate cu marile societăţi înconjurătoare, tadjicii şi uigurii.

Cele mai importante populaţii care intră în alcătuirea acestui ansamblu sunt iskoimi (vorbind limba iskoimi), zgamik (limba yazgulemi), bartangi (limba bartangi sau vartangi), xik sau vaxi (limba vaxi), rixen sau ruxni (limba rusani) şi xugni sau xu-nuni (limba sugni). Ele reprezintă în acelaşi timp enclave lingvistice (limbi pamiriene) şi religioase (şiism ismaelian).

Alexandru cel Mare

O legendă care circulă în regiune spune că aceste populaţii se trag din soldaţi din armata lui Alexandru cel Mare refugiaţi în inima Asiei.

Istoric

Limbile pamiriene îşi au originea în limbile iraniene vorbite în Transoxiana înainte de persanizarea regiunii (formarea de dialecte din care s-a născut limba tadjikă) între secolele al VI-lea şi al X-lea. Ele s-au mai păstrat, pornind de la diferite stadii de evoluţie, doar la aceste societăţi refugiate în munţi.

O altă trăsătură principală este adoptarea ismaelismului începând din secolele X-XI. Acesta şi-a găsit întreaga importanţă identitară ia pamirii din Tadjikistan, ale căror legături cu Agha Khan, întrerupte cu forţa în epoca sovietică, au fost reluate.

În timpul războiului civil ce a răscolit ţara în 1992 şi în anii care au urmat, pamirii (2% din totalul populaţiei) s-au aliat cu tadjicii sunniţi din munţi, formând o tabără islamistă numită uneori „pamiri”, opusă taberei numită „khodjent” (continuatorii puterii sovietice). Războiul îndelungat din Afghanistan nu i-a cruţat nici pe pamiri.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …