Palikur

Palikur este o populaţie amerindiană din Guyana Franceză (bazinul inferior al râului Oyapock şi comunele Rura şi Macuria din apropiere de Cayenne) şi Brazilia (râul Urucaua, statul Amapa) (circa 1.600 de persoane).

Ocupând un teritoriu reprezentat de un mozaic de păduri tropicale, savane, igapo (pădure inundată) şi mangrove, palikurii au reuşit să-şi păstreze o paletă largă de activităţi: pescuit, vânătoare, cules şi, în principal, agricultură (manioc). Produsele lor meşteşugăreşti (împletituri) sunt foarte căutate.

Organizaţi în clanuri patrilineare, trăiesc în mici comunităţi ce întreţin legături permanente. Dacă relaţia cu mediul înconjurător a rămas în mare parte neschimbată, în schimb cultura lor a fost puternic afectată (în mai mare măsură decât cea a grupului galibi) de contactul cu lumea occidentală şi de intensa activitate a misionarilor (penticostali, adventişti).

Limba, destul de bine păstrată, aparţine familiei arawak.

Istoric

Leagănul istoric al palikurilor, constituiţi într-o etnie încă din secolul al XVI-lea, se află în nordul statului Amapa, într-un teritoriu disputat odinioară între Franţa şi Brazilia. În anul 1900, reglementarea disputei în favoarea Braziliei i-a făcut pe palikuri să se strămute în număr mare pe malul francez al Oyapockului.

Crearea unei rezervaţii în Brazilia şi constituirea de arii protejate de partea franceză nu au reuşit să împiedice ca pământurile lor să cadă pradă lăcomiei albilor şi să devină obiect de speculaţii funciare.

Rezultatul a fost sărăcirea accentuată a populaţiei, urmată de exod sau de angajarea ca mână de lucru. În prezent încearcă să se redreseze, în cadrul unei mişcări de revitalizare. După o lungă perioadă de declin, începând din anii 1940 palikurii sunt în creştere demografică.

Denumire: palikuyene, parikwene, aukwayene.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …