Paiwan

Paiwan este o populaţie din Taiwan răspândită la sud de înaltele masive muntoase centrale, ajungând până în extremitatea meridională a insulei (circa 60.000 de persoane).  Se ocupau cu vânătoarea şi cultivarea plantelor pe terenuri defrişate prin incendiere, în prezent trăiesc din agricultură sau lucrează în marile oraşe.

Caracteristica principală a organizării socio-politice este prezenţa a două ordine sociale endogame: nobili, reprezentaţi de familiile căpeteniilor, şi oameni de rând, alcătuind marea majoritate a populaţiei. Rangul de căpetenie este ereditar.

Pământul aparţine familiilor nobile, cărora oamenii de rând Ie plătesc amendă şi taxe pentru vânat. Nobilii se deosebesc după tatuajele faciale reprezentând însemnele clanurilor, ale căror nume sunt diferite de cele ale oamenilor obişnuiţi.

Se întâlnesc mai multe forme de exercitare a puterii: fie un grup de căpetenii conduce un sat împărţit în secţiuni, fie o căpetenie domneşte peste câteva grupuri locale, direct sau prin intermediul unui vasal.

Oamenii de rând respectă regula endogamiei în cadrul satului, în vreme ce nobilii contractează căsătorii în grupurile învecinate. Au dezvoltat clase de vârstă cu funcţie de înregimentare care se încadrează perfect în sistemul politic de conducere.

Ritualurile religioase sunt oficiate de şamani, în general de sex feminin. Ca şi celelalte grupuri de aborigeni din insulă, au emigrat în număr mare la oraş. Aparţin familiei lingvistice austroneziene.

Arta

Sculpturile în lemn şi piatră care împodobeau atât casele oamenilor obişnuiţi, cât şi pe cele ale căpeteniilor, au adus renumele artei paiwan. În prezent cele mai multe dintre ele se află în muzee sau la colecţionari.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …