Paiute

Paiute este un grup de triburi amerindiene din Statele Unite (rezervaţii în California, Nevada, Oregon, Utah şi Arizona) (circa 12.000 de persoane).

Înrudiţi cu shoshone, trăiau în regiunile aride ale Marelui Bazin şi pe versanţii estici ai Munţilor Stâncoşi, fiind împărţiţi în patru grupuri (paiute de norti, paiute din Owen Valley, paiute de sud, chemehuevi).

În funcţie de necesităţile impuse de viaţa de vânători (iepuri, vânat mare) şi pescari, societatea lor era formată din cete solidare conduse de căpetenii care organizau deplasările.

Unitatea de bază o reprezenta reuniunea de patru până la şase familii, formând un grup local în cadrul căruia era practicată poliandria. Şamanul deţinea o poziţie importantă în societate.

Istoric

Teritoriul lor tradiţional fiind lipsit de valoare agricolă, paiute au fost destul de puţin afectaţi de colonizarea din secolul al XIX-lea. În anii 1930 încă îşi mai păstrau în parte vechiul mod de viaţă.

Fără să fi semnat vreodată un tratat, în 1980 li s-a recunoscut un statut juridic care Ie-a permis să ducă tratative cu guvernul federal şi le-a dat posibilitatea să cumpere pământuri.

Denumire: nimi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …