Pahuin

Pahuin este un ansamblu de populaţii din Camerun, Guineea Ecuatorială, Gabon şi Congo, ocupând o arie vastă acoperită de păduri tropicale dese şi umede. Aceasta se întinde de la vest la est de la Oceanul Atlantic până la Ivindo (nordul Congoului), iar de la nord la sud de la Sanaga (limita pădurii) până la Ogoowe.

Termenul pahuin desemnează atât populaţiile care au invadat vestul bazinului congolez la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cât şi popoarele care au fost asimilate sau „paliuinizate” prin contact.

O delimitare exactă este greu de făcut. Deşi teoriile sunt de multe ori contradictorii, unii autori au căzut de acord să îi deosebească pe de-o parte pe năvălitorii veniţi din nord-est relativ recent - pahuinii propriu-zişi - şi locuitorii din zona invadată asimilaţi prin contact, iar pe de altă parte pe ceilalţi cotropitori care au venit pe urmele pahuinilor propriu-zişi.

P. Alexandre şi J. Binet, autorul unei lucrări de referinţă despre acest subiect (1958), consideră că dintre pahuinii propriu-zişi fac parte populaţia beti (în cadrul căreia grupul ewondo este cel mai numeros), bulu şi fang.

Din punct de vedere lingvistic, ansamblul pahuin acoperă importanta arie în care vorbitorii se înţeleg reciproc, cu toată variaţia dialectală a subgrupului beti-fan (ewondo, bulu, fan) din cadrul grupului bassa-beti (limbă bantu ecuatorială din ramura nordică).

În Camerun, dialectul ewondo a contribuit prin atracţia pe care a exercitat-o şi prin vasta sa extindere la „paliuinizarea” populaţiilor vecine.

Denumire: pangwe, paniue.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …