Ulci

Ulcii sunt o populaţie din Rusia, din bazinul inferior al Amurului, în sud-estul Siberiei: ţinutul Ulce din districtul (krai) Habarovsk (circa 3.500 de persoane). Sedentari de mult timp, locuiau în sate cu case mari de lemn care adăposteau două până la patru familii. Au ca activitate de bază pescuitul, pe care îl completează cu vânătoarea în taiga (ren sălbatic, elan) şi prinderea cu ajutorul capcanelor a animalelor de blană. Popoarele lumii Artizanatul lor (sculptură în lemn cu caracter religios, gravură în lemn, obiecte realizate din rădăcini împletite, cusături) se distinge prin motivele originale (volute, spirale, ghirlande). Sunt organizaţi în clanuri …

Read More »

Uitoto

Uitoto este o societate din Amazonia columbiană şi peruviană, trăind în văile râurilor Orteguaza, Caqueta, Putumayo, Caraparana, Igara Parana şi în împrejurimile oraşului Leticia (circa 7.000 de persoane). Reprezintă populaţia cu cea mai mare pondere dintr-un ansamblu cultural omogen, dar care cuprinde societăţi eterogene din punct de vedere lingvistic: bora, mirana şi muinane, care fac parte din aceeaşi familie lingvistică; nonuya şi ocaina, din familia uitoto; andoque, neclasificaţi din punct de vedere lingvistic şi resigaro, de limbă arawak, astăzi dispăruţi. Femeile se ocupă cu grădinăritul (manioc dulce şi amar, pătate dulci, arahide), dar procurarea de coca şi tutun cade exclusiv …

Read More »

Uiguri

Uigurii sunt o populaţie stabilită îndeosebi în China (regiunea autonomă Xinjiang), unele comunităţi existând şi în Kazahstan şi Kârgâzstan (cel puţin 8 milioane de persoane). Dintre populaţiile non-han din Xinjiang, uigurii sunt singurii profilaţi pe agricultură, în timp ce kazahii, kirghizii şi alte câteva grupuri sunt păstori nomazi, îşi duc viaţa în oaze piemontane ce alcătuiesc un şirag care mărgineşte la nord şi la sud depresiunea deşertică Takla Makan, străbătută de fluviul Tarâm. Uiguri galbeni Oazele nu comunică între ele, ceea ce explică faptul că identitatea lor regională (turpanlicii din Turfan, kaşgarlicii din Kaşgaria, tarancii etc.) a fost mult timp …

Read More »

Uiguri galbeni

Uigurii galbeni sunt o populaţie din China, din provincia Gansu. Sunt situaţi în cea mai mare parte în districtul autonom Yugu(r) din Sunan (departamentul Zhangye). În număr mic trăiesc şi în apropierea oraşului Jiuquan ca şi în Qinghai, în teritoriile limitrofe Sunanului  (12.297 de persoane). Jumătate dintre ei sunt turcofoni, o treime mongolofoni iar restul vorbesc chineza sau tibetana. Uiguri Uigurii galbeni occidentali (numiţi şi yugu occidentali, sari uigur, sali yugur, sala yugur) vorbesc o limbă turcică apropiată de saha şi de dialectele turcice de la nord de Altai, marcată de influenţe fonologice şi lexicale chineze şi de împrumuturi din …

Read More »

Udmurţi

Udmurţii sunt o populaţie din Rusia, cei mai mulţi dintre ei fiind concentraţi în Republica Udmurtia din bazinul râului Kama. Mici minorităţi se întâlnesc în Tataria, Başchiria, în ţinutul Perm etc. (circa 720.000 de persoane din care 500.000 în Udmurtia). Aveau o economie tradiţională foarte diversificată, dar dominată de agricultură (îndeosebi cereale). La aceasta se mai adăugau creşterea animalelor (bovine, oi, cai etc.), o apicultură de veche tradiţie, vânătoarea, pescuitul, un artizanat foarte dezvoltat (diverse obiecte din lemn, ţesături), exploatările forestiere, prelucrarea lemnului şi a metalelor. Popoarele lumii În prezent Udmurtia este puternic industrializată. Structurile comunitare, bazate pe legături de …

Read More »

Udi

Udii sunt o populaţie din Azerbaidjan, împinsă treptat spre poalele Caucazului (aproximativ 8.000 de persoane). Udii erau agricultori şi crescători de animale. Se ocupau de asemenea cu olăritul şi fabricarea ţiglei. Casa, de piatră sau de cărămidă cu temelia de piatră, era înconjurată de grădina de zarzavat şi de livadă. Familia mare este pe cale de dispariţie de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Căsătoria este strict exogamă. Popoarele lumii Creştinismul a început să se răspândească din secolul al IV-lea. O parte dintre ei sunt adepţi ai Bisericii armene apostolice, iar restul ai Bisericii georgiene ortodoxe. Păstrează şi urme ale practicilor …

Read More »

Udeghe

Udeghe este o populaţie din Rusia (Siberia), răspândită în lungul râurilor din bazinul Amurului (circa 2.000 de persoane). Vânători şi pescari sedentari, fac negoţ cu ginseng recoltat din flora spontană şi cu coarne de ren. Popoarele lumii Sunt organizaţi în clanuri formate din mici familii dispersate, în relaţii de ajutor reciproc; sunt şamanişti şi animişti (cultul spiritelor naturii,al ursului, venerarea tigrului). Limba udeghe aparţine grupului meridional al familiei tunguso-manciuriene. Literatura Scriitorul sovietic A. Fadeev le-a consacrat un roman, Ultimul dintre udeghe (1929-1940), în care prezintă socialismul ca şansa de salvare a culturilor periclitate. Apărare autohtonă Datorită dârzeniei lor şi sprijinului …

Read More »

Uatchi

Uatchii sunt o populaţie din sud-estul statului Togo, locuind îndeosebi în hinterlandul zonei de coastă (circa 180.000 de persoane). Înrudiţi îndeaproape cu evhe, au multe trăsături socio-culturale comune cu aceştia. Popoarele lumii Activitatea dominantă este agricultura extensivă (porumb, manioc). Formează o societate patrilineară. Celula de bază o constituie satul (du). Căpetenia acestuia (fio) aleasă din spiţa fondatoare, este asistată de un consiliu. Creştinismul este în expansiune, dar supravieţuieşte şi vechea lor religie, conform căreia nu se poate accede la zeul creator decât prin intermediul numeroaselor divinităţi secundare (vodu sau tro).   Istoric Originea lor este probabil legată de dispersia unor …

Read More »

Ţigani

Ţiganii sunt comunităţi dispersate pe toate cele cinci continente. Îndepărtata lor origine se situează în nord-vestul Indiei. Cea mai mare parte a ţiganilor îşi duc cu greu traiul, iar situaţia lor materială este adeseori precară. Cu toate acestea sunt destui care reuşesc să-şi câştige existenţa exercitând activităţi care îmbină meşteşugăritul şi comerţul într-o manieră tradiţională, adică rămânând propriii lor stăpâni în organizarea timpului şi a muncii. Îşi păstrează în acest fel posibilitatea să participe intens la viaţa comunităţii căreia îi aparţin. Popoarele lumii Legăturile de rudenie reprezintă baza acestor comunităţi. Numai locul ocupat în cadrul unei reţele familiale îi poate …

Read More »

Ţahur

Ţahur este o populaţie din sudul Daghestanului (Federaţia Rusă) şi nordul Azerbaidjanului (sub 20.000 de persoane). Practică îndeosebi creşterea animalelor (oi, cai) şi, în mai mică măsură, agricultura. Casele sunt din piatră, cu etaj, cu faţada orientată către sud, aşezate pe coastele dealurilor. Popoarele lumii Meşteşugăritul masculin era reprezentat de prelucrarea metalelor (unelte), iar cel feminin de ţesut şi confecţionarea de covoare cu noduri (persane). Organizarea socială are la bază o uniune patrilineară sătească, administrată conform datinei de bătrânii satului. Familia este în esenţă restrânsă, chiar dacă se păstrează vestigii ale familiei extinse. Predomină endogamia. Islamul sunnit nu a reuşit …

Read More »