Probleme şi izvoare privind epoca modernă

Cercetarea procesului de destrămare a feudalismului sub raport teoretic şi faptic este o realizare a istoriografiei noastre marxiste. Istoricii vechi nu s-au preocupat în mod deosebit de existenţa unui asemenea proces, de geneza şi urmările lui. Destrămarea relaţiilor agrare de tip feudal este dovedită de cele două volume de Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea (Bucureşti, 1961-1966). Urmărind procesul de acumulare primitivă de capital s-a lămurit şi procesul de destrămare a relaţiilor feudale în studiile lui G. Georgescu-Buzău, Descompunerea feudalismului şi începuturile capitalismului în Ţara Românească şi Moldova (Bucureşti, 1950), S. Vianu, Cu privire la problema descompunerii feudalismului …

Read More »

Biserica şi şcoala în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii. Construcţia ecleziastică şi implicarea laică

Religia a avut un rol foarte important în evoluţia societăţii, de-a lungul timpului, în spaţiul nostru geografic şi, în general, în lume. Adoptarea creştinismului în spaţiul carpato-dunărean a contribuit la menţinerea latinităţii iar organizarea instituţională a Bisericii prin întemeierea mitropoliilor a dat legitimitate statelor medievale româneşti întemeiate la începutul Evului Mediu. În epoca medievală Biserica a reprezentat principalul factor de cultură. Şi-a menţinut un rol important chiar şi în condiţiile laicizării impuse o dată cu epoca modernă. În prezent Biserica reprezintă un factor de echilibru în lume, îndemnând la concordie între oameni şi naţiuni. Apropierea dintre Bisericile creştine reprezintă unul …

Read More »

Viaţa economică a Craiovei în preajma Unirii Principatelor

Marea operă reformatoare înfăptuită în timpul domniei lui Cuza a lăsat amprente şi asupra vieţii Craiovei care, la începutul domniei sale, reflecta fidel stadiul de trecere de la feudalism la capitalism al economiei româneşti. În preajma Unirii, Craiova număra circa 25.000 locuitori, situându-se din acest punct de vedere, imediat după capitala Ţării Româneşti. În Craiova existau în acea vreme 4.633 de clădiri, dintre care 3.220 de case, 26 de biserici, 11 şcoli, 60 de fabrici-ateliere. Din cele 3.220 de case, 2.500 aparţineau sărăcimii, având un singur nivel sau se găseau sub pământ. Totodată, Craiova se înscrie printre oraşele cu cea …

Read More »

Moldova şi Ţara Românească în timpul războiului Crimeei

Socotindu-se eliberate de teama revoluţiei la ele acasă, marile puteri europene au început conflictul pentru rivalităţi economice şi politice, pentru anexiuni şi expansiuni teritoriale şi comerciale în Orient şi în sud-estul european. „Ori de câte ori uraganul revoluţionar se linişteşte pentru moment – scriau Marx şi Engels în „New York Daily Tribune”, la 7 aprilie 1853 – se pune inevitabil din nou pe tapet una şi aceeaşi chestiune: eterna „problemă orientală” în Principate, evenimentele s-au precipitat unele după altele. Pentru constrângerea Turciei de a da satisfacţie cererii adresate ei prin generalul Menşicov, ţarul recurse la ocuparea militară a Moldovei şi …

Read More »

Epoca pietrei pe teritoriul României

Momentul apariţiei omului şi a societăţii umane pe pământ n-a fost încă stabilit cu exactitate; în timp ce unii învăţaţi sunt de părere că omenirea nu e mai bătrână de şase sute de milenii, alţii îi atribuie o vârstă de două milioane de ani. Cert este faptul că timp de sute de mii de ani omul şi societatea omenească s-au dezvoltat extrem de lent, realizând treptat progrese în producţie şi cultură. Această dezvoltare e asemănătoare pe o largă arie geografică; descoperirile făcute în România sunt asemănătoare cu cele din restul Europei, din Asia şi din Africa, demonstrând unitatea speciei umane. …

Read More »

Regimul Antonescu

Septembrie 1940 Pierderile teritoriale din vara anului 1940 au accentuat criza regimului instaurat de Carol al II-lea. Aversiunea PNL şi a PNŢ era evidentă, opinia publică îl condamna făţiş, iar dorinţa de răzbunare a Gărzii de Fier se manifesta tot mai puternic. În aceste momente, Carol al II-lea a considerat că singura salvare era generalul Ion Antonescu, acceptat de toţi adversarii săi. La 4 septembrie 1940, Ion Antonescu a fost numit prim-ministru. A doua zi, el a cerut şi a obţinut de la rege puteri depline pentru conducerea statului. Carol al II-lea a suspendat Constituţia şi a dizolvat Parlamentul. În …

Read More »

Dezvoltarea economică şi socială a ţărilor române în anii 1848-1864

În Moldova şi Ţara Românească, ca urmare a înfrângerii revoluţiei de la 1848 relaţiile feudale în agricultură – spre deosebire de industrie – deşi aflate într-un proces avansat de destrămare, au continuat să rămână predominante până la 1864, în timp ce în Transilvania relaţiile capitaliste au devenit predominante şi în agricultură ca urmare a revoluţiei din 1848. Contradicţia dintre forţele de producţie şi relaţiile de producţie feudale, care persistau în agricultura Moldovei şi Ţării Româneşti, s-a adâncit şi s-a intensificat lupta ţăranilor dependenţi împotriva servituţilor feudale şi pentru pământ. Temându-se de lupta maselor, care dovediseră în timpul revoluţiei că aveau …

Read More »

Mişcarea ţărănească din aprilie şi mai 1848 din Transilvania

Încă de la sfârşitul lunii martie, ţăranii români şi maghiari au cerut pretutindeni: desfiinţarea imediată a robotelor şi a oricăror alte prestaţii feudale, redobândirea păşunilor şi a pădurilor răpite de stăpânii de moşii. În Banat şi Crişana, care cuprindeau comitatele de vest ale Transilvaniei, s-au aplicat în a doua jumătate a lunii aprilie legile votate de dieta maghiară din Pojon şi sancţionate la 30 martie / 11 aprilie, care prevedeau desfiinţarea servituţilor feudale şi trecerea sesiilor urbariale în proprietatea deplină a foştilor iobagi, despăgubirea bănească a proprietarilor rămânând în sarcina statului. Deveniţi proprietari liberi, foştii iobagi români şi maghiari din …

Read More »

Acţiunile contrarevoluţionare din 19 iunie / 1 iulie şi 29 iunie / 11 iulie 1848 în Ţara Românească

Numai după patru zile de la formarea guvernului provizoriu, la 19 iunie / 1 iulie, revoluţia a fost din nou pusă la o grea încercare de către reacţiune, printr-un complot. Cu complicitatea colonelului Odobescu, şeful oştirii, şi a colonelului Solomon, menţinut în postul de comandant al regimentului nr. 3 din garnizoana Bucureşti, boierii reacţionari au izbutit să aresteze guvernul provizoriu la palat, unde era adunat. La aflarea veştii despre această mişelie, masele bucureştene, chemate din nou la luptă, s-au strâns din toate colţurile Capitalei şi au dat năvală spre palat. În faţa iureşului maselor, colonelul Solomon a dat ordin ostaşilor …

Read More »

Literatura didactico-ştiinţifică în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVIII-lea

În domeniul pregătirii ştiinţifice, ca şi într-acel al lecturilor literare, trebuie să facem o distincţie între cunoscătorii de limbi străine pregătiţi m şcolile greceşti, adică elemente îndeobşte din sânul clasei dominante, şi cărturarii mai modeşti, care citeau doar în propria limbă şi cel mult în slavoneşte. Pentru cei dintâi, posibilităţile erau mult mai largi, noţiunile ştiinţifice fiindu-le mai uşor accesibile. În afara cărţilor rămase până azi sau menţionate în cataloagele de biblioteci, s-au păstrat foarte numeroase caiete de note ale elevilor din acea vreme sau de cursuri ale profesorilor, care arată cunoştinţele de matematici, ştiinţe fizico-naturale, geografie ce se dobândeau …

Read More »