Tudor Vianu

Tudor Vianu (27 decembrie 1897, Giurgiu – 21 mai 1964, Bucureşti) – poet, traducător, estetician, eseist, memorialist, editor, filosof al culturii, critic şi istoric literar. Este fiul Floricăi (născută Rosa Leibovici) şi al lui Alexandru Vianu (născut Adolf M. Weinberg), medic, şi frate cu Alexandru Vianu. Tatăl, participant la Războiul pentru Independenţă, primeşte cetăţenia română în 1878, iar în 1893 familia trece la ortodoxie. Vianu urmează la Giurgiu clasele primare (1904-1908) şi gimnaziale (1908-1912), Liceul „Gheorghe Lazăr” la Bucureşti (1912-1915), ani din care datează prietenia cu Ion Barbu. În 1915 se înscrie la Facultatea de Drept (licenţa în 1919) şi …

Read More »

Dimitrie Anghel

Dimitrie Anghel (16 iulie 1872, Corneşti, judeţul Iaşi – 13 noiembrie 1914, Iaşi) – poet şi prozator. Tatăl lui Anghel, Dimitrie Anghel, comerciant şi moşier, descindea din aromâni refugiaţi din părţile Ianinei, iar mama, Erifilia (născută Leatris), era grecoaică din insula Antigoni. Familia izbutise să intre în protipendada ieşeană, însă cunoaşte curând declinul. După ce Erifilia se stinge prematur, în 1879, tatăl lui Anghel, angajat în câteva întreprinderi hazardate, dă faliment, ceea ce îi provoacă şi moartea, în 1888. Cei patru copii vor avea totuşi condiţii pentru a-şi desăvârşi instrucţia. Însă Mitif, cum e alintat cel de-al treilea, lipsit de …

Read More »

Constantin Dobrogeanu-Gherea

Constantin Dobrogeanu-Gherea (21 mai 1855, Slavianka, Ucraina – 7 mai 1920, Bucureşti) – critic şi teoretician literar. Provine dintr-o familie de mici negustori evrei, purtând iniţial numele Solomon Katz. A făcut şcoala primară în târguşorul natal, iar gimnaziul la Ekaterinoslav. În 1872, pleacă la Harkov, unde îşi pregăteşte bacalaureatul şi devine student audient al Facultăţii de Ştiinţe. Intrând în cercurile narodnice studenţeşti, participă la acţiunile acestora şi cutreieră satele făcând propagandă revoluţionară printre ţărani. Urmărit mereu de poliţia ţaristă, în martie 1875, trece graniţa Rusiei şi se stabileşte la Iaşi. În aprilie, pleacă în Elveţia, unde se aflau numeroşi revoluţionari …

Read More »

Titu Maiorescu

Titu Liviu Maiorescu (15 februarie 1840, Craiova – 18 iunie 1917, Bucureşti) – filozof, eseist, estetician, traducător, critic literar, avocat şi politician. Este fiul filologului Ioan Maiorescu, înrudindu-se după tată cu Petru Maior şi cu Timotei Cipariu, iar după mamă, Maria (născută Popasu), cu episcopul Ioan Popasu. Între 1846 şi 1848 urmează primele două clase elementare la şcoala din oraşul natal, însuşindu-şi acasă şi primele noţiuni de limba latină. În 1848 pleacă, împreună cu mama şi cu sora lui, Emilia, la Bucureşti, Braşov şi apoi la Sibiu. Sub protecţia lui Avram Iancu, familia ajunge la Blaj, în decembrie 1848, apoi …

Read More »

Mircea Sântimbreanu

Mircea Sântimbreanu (7 ianuarie 1926, Băiţa, judeţul Hunedoara – 18 august 1999, Bucureşti) – prozator, traducător, publicist, scenarist şi producător de film. Este fiul Letiţiei (născută Ardean) şi al lui Gheorghe Sântimbreanu, miner. Învaţă mai întâi la Ghelari, Veţel şi Leşnic, urmează Liceul „Avram Iancu” din Brad (1935-1943), Facultatea de Drept (1943-1947) şi Facultatea de Filosofie (1944-1951) la Bucureşti. O perioadă este asistent la Catedra de drept penal a Universităţii bucureştene (1948-1951) şi profesor de istorie la un liceu din Bucureşti, apoi activează în cadrul Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor (1966-1969), ca director general al Centrului Naţional al Cinematografiei (1970-1972), …

Read More »

Otilia Cazimir

Otilia Cazimir (pseudonimul literar al Alexandrinei Gavrilescu) (12 februarie 1894, Cotu Vameş, judeţul Neamţ – 8 iunie 1967, Iaşi) – poetă, prozatoare şi traducătoare. Este fiica Ecaterinei (născută Petrovici) şi a lui Gheorghe Gavrilescu, învăţători. Între alte pseudonime folosite în reviste (Dona Sol, Magda, Ofelia), de menţionat este Alexandra Casian, după numele bunicului patern, preotul Gavril Casian. Pseudonimul sub care este cunoscută i-a fost ales de Garabet Ibrăileanu şi Mihail Sadoveanu. În 1898 familia sa se mută la Iaşi, unde Cazimir urmează şcoala, liceul, apoi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie, dar fără a susţine examenul de licenţă. Este membră …

Read More »

Elena Farago

Elena Farago (29 martie 1878, Bârlad, judeţul Vaslui – 4 ianuarie 1954, Bucureşti) – poetă şi traducătoare. Este fiica Anastasiei (născută Thomaide) şi a lui Francisc Paximade. Învaţă un timp în pensioanele „Varlaam” şi „Drouhet” din Bârlad (1884-1890). A fost directoare a Fundaţiei „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova (1921-1954, azi Casa memorială „Elena Farago”) şi inspectoare a azilurilor de copii. Este mama scriitoarei Coca Farago. Ca poetă, debutează în ziarul „România muncitoare” cu poezia Gândul trudiţilor (1902), iar editorial, cu volumul Versuri, apărut în 1906. S-a aflat printre cei care în 1922 au întemeiat, la Craiova, revista „Năzuinţa”. Colaborează …

Read More »

Ionel Teodoreanu

Ionel Teodoreanu (6 ianuarie 1897, Iaşi – 3 februarie 1954, Bucureşti) – prozator, romancier, memorialist şi avocat. Este fiul Sofiei Teodoreanu (născută Muzicescu), profesoară la Conservatorul din Iaşi, şi al lui Osvald Teodoreanu, avocat, om politic, gazetar. Bunicul dinspre tată, Alexandru Teodoreanu, a fost o figură de prestigiu a magistraturii ieşene, iar cel dinspre mamă, Gavriil Musicescu, originar din sudul Basarabiei, s-a impus ca o personalitate proeminentă a muzicii româneşti. Scriitorul Al. O. Teodoreanu este fratele său, iar prozatoarea Ştefania Velisar-Teodoreanu i-a fost soţie. După ce termină şcoala primară germană „Pitar Moş” şi urmează între 1909 şi 1916 cursurile Liceului …

Read More »

Constantin Noica

Constantin Noica (24 iulie 1909, Vităneşti, judeţul Teleorman – 4 decembrie 1987, Sibiu) – filosof, poet, eseist, publicist şi traducător. Este fiul Clemenţei (născută Casassovici) şi al lui Grigore Noica, moşier. Cursurile gimnaziale, urmate la Liceul „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1920-1924), sunt continuate la secţia modernă a Liceului „Spiru Haret” (1924-1928). Fiind printre cei dintâi elevi ai gimnaziului, alături de Arşavir Acterian şi Barbu Brezianu, Noica are lecturi literare bogate şi dovedeşte înclinaţii spre beletristică. În decembrie 1927 debutează în „Vlăstarul”, revista elevilor de la Liceul „Spiru Haret”, cu poemul în proză O poveste. Mai publică în lunile următoare câteva …

Read More »

Ion Budai-Deleanu

Ion Budai-Deleanu (6 ianuarie 1760, Cigmău, judeţul Hunedoara – 24 august 1820, Lemberg, Polonia, azi Lvov, Ucraina) – poet şi filolog. Este fiul preotului Solomon Budai. Frecventează cursurile şcolii primare în Cigmău, după care devine elev şi absolvent al Seminarului din Blaj. Între 1777 şi 1783, este student la Facultatea de Filosofie, apoi şi la Facultatea de Teologie din Viena. Se pare că a obţinut şi doctoratul în teologie, la Erlau. În anii şederii la Viena, leagă prietenii de durată cu Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Samuil Vulcan. Studios şi dornic să se informeze din surse originare asupra …

Read More »