Karoly Acs

Karoly Acs (cel Bătrân) (14 iulie 1824, Kisbankhaza, Ungaria – 1 martie 1894, Budapesta) – poet şi traducător maghiar. Face studii juridice la Kecskemet şi Pesta, organizând, în timpul revoluţiei de la 1848, o formaţie de gardişti naţionali. După depunerea armelor la Siria, a fost închis şi, în 1852, condamnat la moarte pentru activitate revoluţionară, pedeapsa capitală fiindu-i apoi comutată în şase ani de închisoare. În temniţă, a învăţat mai multe limbi, între care şi româna. A întocmit apoi lucrări de gramatică, precum şi un manual de conversaţie maghiar-german-român-ceh-sârb. La îndemnul lui Jokai Mor, a publicat în 1857, în gazeta …

Read More »

Gheorghe Achiţei

Gheorghe Achiţei (14 februarie 1931, Dobreni, judeţul Neamţ) – estetician, eseist şi teoretician. A urmat liceul la Arad (până în 1951), apoi Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” (absolvită în 1954) şi Facultatea de Filologie a Universităţii bucureştene (1954-1959). Şi-a luat doctoratul în filologie la Moscova, devenind profesor de estetică la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, unde este şi rector între 1970 şi 1976. A fost redactor la „Contemporanul”, „Tânărul scriitor”, redactor-şef adjunct la „Luceafărul” (1965-1968) şi redactor-şef la „Amfiteatru” (1969-1974). A mai colaborat la „Revista de filosofie”, „Gazeta literară” şi „Era socialistă”. Estetician de formaţie marxistă, Achiţei …

Read More »

Vasile Aaron

Vasile Aaron (1770, Glogoveţ, judeţul Alba – 1822, Sibiu) – poet. Tatăl lui Aaron, paroh în Glogoveţ, continuă o spiţă din neamul Aroneştilor, din care nasc în Transilvania iluştri demnitari, vlădici şi cărturari, poetul pomenind totuşi, într-o corespondenţă, şi despre mai îndepărtaţii ascendenţi din ramura moldovenească a familiei. Elev seminarist la Blaj, persevera, dând lecţii particulare un răstimp, spre a putea urma dreptul la Cluj. Se stabileşte la Sibiu, unde va profesa ca jurat-procurator pe lângă Consistoriul Episcopiei Ortodoxe şi ca notar al Companiei greceşti. Ca avocat, călătoreşte în repetate rânduri la Viena, pledând în capitala Imperiului Habsburgic (cu argumente …

Read More »

Theodor Aaron

Theodor (Teodor) Aaron (6 februarie 1803, Ţichindeal, judeţul Sibiu – 6 aprilie 1859, Lugoj, judeţul Timiş) – cărturar, cleric şi profesor. A învăţat mai întâi la Sibiu, urmând apoi gimnaziul la Blaj şi Odorhei, filosofia la Cluj şi teologia la Pesta. În afara funcţiilor bisericeşti care i s-au încredinţat, a fost profesor şi director al liceului din Beiuş, cenzor şi revizor al cărţilor româneşti pe lângă Tipografia Universităţii de la Buda (1842). După revoluţia de la 1848, va fi translator la „Foaia legilor” din Pesta, iar după aceea translator român pe lângă Locotenenta imperială din Buda. În 1855 se afla …

Read More »

Petru Pavel Aaron

Petru Pavel Aaron (1709, Bistra, judeţul Maramureş – 9 martie 1764, Baia Mare) – cărturar şi episcop al Bisericii Române Unite cu Roma din Transilvania între anii 1752-1764. Obârşia familiei sale ar fi fost legată, după o tradiţie de familie, de vechiul neam al Aroneştilor, din care se ridicaseră în Moldova domnitori. Fiul preotului paroh Teodor Aron, Aaron studiază la Roma filosofia şi teologia. S-a întors în ţară în 1743. Călugărindu-se sub numele Pavel, e numit vicar de către episcopul Inocenţiu Micu-Klein, care, în 1747, în urma unor neînţelegeri, îl va excomunica. Ales el însuşi episcop în 1752, Aaron, care …

Read More »

Demostene Russo

Demostene Russo (22 ianuarie 1869, Peristasi, Grecia – 5 octombrie 1938, Bucureşti) – istoric, filolog şi bizantinolog. Şi-a făcut studiile secundare la Constantinopol, la „Marea Şcoală” din Fanar, şi pe cele superioare la Atena, Berlin şi Leipzig, unde a obţinut şi titlul de doctor în litere, în 1893, cu o lucrare despre „filosofia şcolii din Ghaza”. Vine în România în 1894, la invitaţia lui Constantin Rădulescu-Motru, cu care fusese coleg de studii în Germania. Profesor la Liceul „Venieri” din Galaţi, unde a predat greaca, latina, germana şi filosofia, se mută, în 1897, la Bucureşti şi, între 1900 şi 1920, este …

Read More »

Vintilă C.A. Rosetti

Vintilă C.A. Rosetti (23 ianuarie 1853, Douet, Franţa – 10 septembrie 1916, Bucureşti) – publicist. Fiu al lui C.A. Rosetti şi al Mariei Rosetti, la Bucureşti, urmând apoi arhitectura la Paris. În timpul studiilor din străinătate a frecventat unele cercuri socialiste şi s-a aflat printre întemeietorii revistei „Dacia viitoare” (1883). Întors în ţară, s-a angajat în mişcarea politică, fără a ocupa posturi importante. Din 1885, a preluat de la tatăl său direcţia ziarului „Românul”. Din 1901, a fost director al „Monitorului oficial”. Membru fondator al Ligii culturale, a făcut parte şi din comitetul de conducere al Societăţii presei. A editat …

Read More »

Radu D. Rosetti

Radu D. Rosetti (18 decembrie 1874, Bucureşti – 1964, Bucureşti) – poet, prozator, dramaturg şi traducători. Este fiul Eftaliei (Nataliei) (născută Gheorghiu) şi al publicistului şi autorului dramatic Dimitrie R. Rosetti. Căsătoria celor doi se desface curând, copilul fiind încredinţat bunicii din partea mamei. La Bucureşti urmează clasele primare la Institutul „Heliade” al lui Ştefan Vellescu, apoi cursurile liceale la „Sf. Gheorghe”, „Sf. Sava” şi „Matei Basarab”, iar în Braşov învaţă la Liceul „Andrei Şaguna”. Veşnic neadaptat la atmosfera internatelor, elev „în particular”, nu reuşeşte să încheie cursul superior. Pentru înscrierea la Universitate obţine o diplomă de bacalaureat la Bruxelles, …

Read More »

Maria Rosetti

Maria Rosetti (1820, Guernsey, Anglia – 13 februarie 1893, Bucureşti) – publicistă. Maria Grant, fiica unui ofiţer scoţian şi a unei franţuzoaice, era prin 1846 institutoarea copiilor fratelui Catincăi Odobescu. În casa Odobeştilor îl cunoaşte pe C.A. Rosetti, cu care se căsătoreşte în 1847, la Plymouth, în Anglia, unde îşi avea familia. A împărtăşit cu sentimentalism, dar cu acelaşi devotament ca şi soţul său, ideea revoluţiei de la 1848. Primului său copil, născut la 6 iunie 1848, i-a dat numele Libertate. Rosetti a urmat, pe uscat, de la Giurgiu la Svinţa, pe revoluţionarii exilaţi aflaţi în ghimiile turceşti, între care …

Read More »

Dimitrie R. Rosetti

Dimitrie Radu Rosetti (17 aprilie 1850, Bucureşti – 12 octombrie 1934, Bucureşti) – publicist şi autor dramatic. Fiu al lui Radu Rosetti şi al Casiei Brăiloiu, Rosetti a făcut studii, neterminate, la colegiul „Louis le Grand”, urmând apoi, vreme de doi ani, la Ecole des sciences politiques et administratives din Paris, întors în ţară în 1876, a ocupat diferite funcţii: copist la Ministerul de Interne (1871), şef de cabinet al lui I.C. Brătianu (1876), şeful poliţiei din Brăila, avocat al statului la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1910), şef al serviciului contencios la acelaşi minister (1922-1929). Între 1888-1900 a fost …

Read More »