Corneliu Antoniu

Corneliu Antoniu (31 octombrie 1940, Craiova) – poet şi publicist. Fiul al Veronicăi şi al lui Ioan Antoniu, comerciant, Antoniu a absolvit liceul în 1965, apoi Şcoala tehnică de construcţii din Arad. Practică diverse meserii, între care şi aceea de marinar. Locuieşte la Galaţi, unde este director al revistei de cultură „Antares”, înfiinţată prin străduinţele sale în 1998, sub egida Uniunii Scriitorilor. A debutat editorial cu volumul Ascunsa ninsoare, apărut în 1978. A mai publicat versuri în „Tomis”, „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Dunărea literară” etc. Antoniu este un elegiac modern care consolidează generaţia şaptezecistă în dimensiunea ei reflexivă. De la primul …

Read More »

Constantin Antoniade

Constantin Antoniade (16 august 1880, Bucureşti – 19 iulie 1954, Madrid) – eseist. Al treilea dintre cei şase copii ai Alexandrinei (născută Capelleanu) şi ai lui Diamandi Antoniade, inspector financiar, Antoniade şi-a făcut studiile medii la Liceul „Matei Basarab”, după care a urmat dreptul şi filosofia la Universitatea din Bucureşti, obţinând ambele licenţe (1902, 1903). Intră în magistratură făcându-se repede remarcat, astfel că în 1914 era delegat ca secretar general în Ministerul de Justiţie. După război i se încredinţează importante misiuni diplomatice: secretar general al delegaţiei române la Conferinţa de pace (1919-1920) şi arbitru în Tribunalul mixt româno-ungar (1921-1927) la …

Read More »

Liviu Antonesei

Liviu Antonesei (25 aprilie 1953, Vlădeni, judeţul Iaşi) – poet, eseist, publicist, cercetător, politician şi profesor universitar. Este fiul lui Dimitrie Antonesei, economist, şi al Anei Antonesei (născută Măriuţă), asistentă medicală. A absolvit Liceul Naţional din Iaşi (1972) şi Facultatea de Psihologie-Sociologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din acelaşi oraş (1976). Lucrează ca psiholog terapeut la Centrul Logopedic Interşcolar din Iaşi, profesor de logică la Liceul Pedagogic din Iaşi (1976-1979), cercetător la Centrul de Studii Socio-Umane al Universităţii din Iaşi (1979-1989), cadru didactic la Catedra de ştiinţele educaţiei a Universităţii din Iaşi. În perioada studenţiei este redactor-şef adjunct la revista …

Read More »

Venera Antonescu

Venera Antonescu (15 mai 1926, Slatina, judeţul Olt) – poetă, eseistă şi traducătoare. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, având ca disciplină de bază limba şi literatura franceză. A funcţionat la Catedra de literatură universală şi comparată a Universităţii din Bucureşti. Şi-a susţinut doctoratul în filologie în 1973 cu o teză intitulată Cuplul tragic Ifigenia – Electra în teatrul francez şi german. A publicat în „România literară”, „Luceafărul”, „Ramuri”, „Astra” şi „Studii de literatură universală”. A debutat în presă în 1942, cu două poeme în proză publicate în „Gazeta Oltului”, un supliment literar al elevilor din şcolile …

Read More »

Nae Antonescu

Nae Antonescu (18 decembrie 1921, Terebeşti, judeţul Satu Mare) – istoric literar. Este fiul lui Ioan Antonescu şi al Mariei (născută Suciu), prenumele la naştere fiind Ioan. A urmat Şcoala Normală la Oradea şi Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Cluj, Academia de înalte Studii Economice din Bucureşti. A funcţionat ca profesor de limbă şi literatură română la Şcoala generală din Terebeşti, unde a fost şi director şi la Şcoala Tehnică CFR din Satu Mare. Debutează publicistic în „Ogorul sătmărean” (1940), iar editorial cu Scriitori uitaţi (1980). A colaborat la „Adevărul”, „Luceafărul” (Sibiu), „Pagini literare”, „Ardealul”, „Tribuna”, …

Read More »

Georgeta Antonescu

Georgeta Antonescu (18 decembrie 1937, Cluj) – istoric literar. Fiică a Floricăi (născută Mazilu) şi a lui Caius Antonescu, medici, Antonescu frecventează şcoala la Sibiu (1944-1945), Lipova (1945-1949) şi Cluj (1949-1951), apoi, tot la Cluj, liceul, între anii 1951 şi 1954, avându-l între profesori pe I.D. Sârbu. Devine studentă a Facultăţii de Filologie-Istorie-Filosofie, secţia română, a Universităţii „Babeş-Bolyai” (1954-1958) şi se afirmă în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. După obţinerea licenţei, îşi începe cariera didactică în învăţământul superior clujean. Doctor în filologie din 1971, ajunge profesor la Facultatea de Litere. A îndeplinit şi funcţiile de prodecan şi decan la aceeaşi facultate. …

Read More »

George Antonescu

George Antonescu (11 iunie 1908, Horecea Mănăstirii, judeţul Cernăuţi, Basarabia – 1 iunie 1993, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava) – poet şi prozator. Părinţii săi, Neculai şi Zamfira Antonovici, erau ţărani. Numele originar al familiei, la care scriitorul revine în 1939, era Antonescu. A urmat şcoala primară în satul natal (1916-1917) şi la Cernăuţi (1918-1922), unde va frecventa şi Liceul „Aron Pumnul” (1922-1929), şi Facultatea de Teologie (1929-1933). A audiat şi cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie şi ale Seminarului Pedagogic Universitar (1933-1936). Corector şi încasator al ziarului „Glasul Bucovinei”, preot apoi într-o comună cernăuţeană, va lucra din 1937 în cancelaria …

Read More »

Emanuel Antonescu

Emanuel Antonescu (20 februarie 1870, Piteşti – 1949, Bucureşti) – dramaturg. Este fiul moşierului Nicolae Antonescu şi al Zoei Antonescu (născută Micescu), înrudită cu familia Brătianu. După primele clase gimnaziale de la Piteşti, trece la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti, tot aici urmând Facultatea de Drept. În 1897, îşi susţine doctoratul la Berlin. Profesor de drept civil la Iaşi, apoi la Bucureşti, unde, din 1936, va fi decanul Facultăţii de Drept, figură marcantă a Baroului de Ilfov şi deputat, din partea Partidului Conservator, al Colegiului de Argeş, Antonescu s-a integrat mişcării pentru o Românie întregită. Pasionat de teatru, scrie mai …

Read More »

Ion Anton

Ion Anton (3 decembrie 1950, Gelăuza, raionul Chişinău, Republica Moldova) – poet, prozator, traducător şi publicist. Este fiul lui Gheorghe şi al Elenei Anton. A absolvit secţia de ziaristică a Universităţii de Stat din Republica Moldova. A fost redactor la săptămânalul „Literatura şi arta”, apoi la publicaţia pentru copii „Florile dalbe”. În volumul de debut, Vamă pentru speranţă (1983), poezia de conjunctură alternează cu bucăţi lirice în care predominante sunt motivele tradiţionale (copilăria, dorul, frunza, fântâna). Cu un instrumentar liric înnoit, de pastel şi rondel modernizat, cel de al doilea volum de versuri, Viitorul ca moştenire (1992), dă expresie „amintirilor …

Read More »

Costache Anton

Costache Anton (27 iulie 1930, Ungheni, judeţul Iaşi) – prozator. Este fiul Mariei (născută Popa) şi al lui Grigore Costache, funcţionar. A urmat liceul la Iaşi (1941-1949) şi, timp de un an (1950-1951), tot aici, cursurile Facultăţii de Filologie, după care optează pentru un curs de scenarii la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. Debutează în 1950, cu o povestire, în „laşul nou”, şi în volum, cu Nelinişte în detaşament, în 1956. Devine redactor la Studioul de Filme Bucureşti (1951-1956), apoi la Editura Tineretului (1956), la Televiziune (1957-1960) şi la „Scânteia pionierului”; redactor-şef (1967-1980) şi redactor (1980-1990) la …

Read More »