Din cerurile-albastre, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din cerurile-albastre, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sămănătorul”, nr. 12 din 17 februarie 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.260, 261. Aparţine epocii bucureştene (1880). Improvizaţie cu creionul pe dosarul unui afiş de teatru din iunie 1880 (Opere V. Poezii). Mihai Eminescu Din cerurile-albastre Din cerurile-albastre Luceferi se desfac, Zâmbind iubirii noastre Şi undelor pe lac. De glasul păsărelelor Pe gânduri codru-i pus. O, stelelor, stelelor, Unde v-aţi dus? În turme călătoare Trec nourii pe ceri, Ce seamăn …

Read More »

Din când în când…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din când în când…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276, 128-129. Aparţine epocii bucureştene (1881). Document biografic şi psihologic privind „romanul sentimental”. Mihai Eminescu Din când în când… Eu te-am iubit îmi pare-un veac, tu nici măcar din când în când, Şi nici ai vrut să alinezi al meu amar din când în când. Erai frumoasă cum nu e nimic în cer şi pe pământ; Azi nu mai eşti precum ai fost, frumoasă doar din când în când Şi ochii tăi …

Read More »

Din Berlin la Potsdam, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Din Berlin la Potsdam, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Viaţa lui Mihai Eminescu, de George Călinescu, Bucureşti, 1932. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 169-169v. Aparţine epocii berlineze (1873). Text important cu caracter biografic. Mihai Eminescu Din Berlin la Potsdam Din Berlin la Potsdam merge Drum de fier, precum se ştie, Dară nu se ştie încă C-am luat bilet de-a trie, C-am plecat de dimineaţă Cu un taler şi doi groşi… Şi de gât cu blonda Milly, C-ochi albaştri, buze roşi. Zice Brahma, tata Brahma, Cum că lumea asta nu …

Read More »

Diana, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Diana, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 11 din 1 februarie 1884. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii în 1890. Eminescu începe elaborarea poeziei în epoca studiilor universitare în 1874 şi o continuă la Bucureşti în 1881-1882. Se păstrează în trei manuscrise în trei versiuni. Cercetătorii trimit pentru titlu la Diana din Louvre, reprodusă într-o gravură pe copertă la volumul lui Alexandru I. Odobescu, Pseudokinegheticos din 1874. Mihai Eminescu Diana Ce cauţi unde bate luna Pe-un alb izvor tremurător Şi unde păsările-ntr-una Se-ntrec cu glas …

Read More »

Diamantul Nordului, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Diamantul Nordului, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Nerva Hodoş în revista „Sămănătorul”, nr. 26 din 27 mai 1902, cu titlul: Visiunea lui Don Quixotte. A apărut pentru prima oară în Poezii postume în 1905, cu titlul Diamantul Nordului. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.285, 92-96v, cu titlul Diamantul Nordului, nr. 2.262, 76-84, cu titlul Diamant din Nord, şi nr. 2.256, 1-11, cu titlul Diamantul Nordului. Capriccio. Prima versiune aparţine epocii berlineze (1873-1874), iar celelalte două epocii ieşene (1876-1877). Eminescu notează, marginal, la titlul ultimei versiuni alte două titluri: Utopia lui Don …

Read More »

Despărţire, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Despărţire, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 7 din 1 octombrie 1879. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Poezia este elaborată la Iaşi în 1877 şi la Bucureşti în 1878 şi 1879 şi cunoaşte nu mai puţin de 13 variante dispersate în opt manuscrise. Perpessicius stabileşte familia de texte şi întocmeşte sinopsa lor. Sinopsa oferă o imagine asupra amploarei şi desfăşurării procesului de creaţie în lirica eminesciană. Despărţire încheie mesajele de dragoste pe care le trimite Eminescu de la Bucureşti la Iaşi. Mihai …

Read More »

Departe sunt de tine…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Departe sunt de tine…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 12 din 1 martie 1878. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Poezia este a patra din „coala de versuri” şi exprima în mai mare măsură, decât cele anterioare, starea de spirit a poetului după plecarea de la Iaşi. Versurile din manuscrise sunt organizate de Perpessicius în trei grupe, pe baza câtorva elemente comune. Eminescu invocă motivul vârstei octogenare într-o strofă din manuscrisul nr. 2.267, 10. Optzeci (de ani) îmi pare / În lume …

Read More »

De-or trece anii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

De-or trece anii…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poesii în 1883. Poezia este elaborată în epoca gazetăriei bucureştene şi se păstrează în trei manuscrise în mai multe versiuni, dintre care una scrisă cu creionul. Cercetătorii insistă asupra caracterului ei de romanţă. Mihai Eminescu De-or trece anii… De-or trece anii cum trecură, Ea tot mai mult îmi va place, Pentru că-n toat-a ei făptură E-un „nu ştiu cum” ş-un „nu ştiu ce”. M-a fermecat cu vro scânteie Din clipa-n care ne văzum? Deşi nu e decât femeie, E totuşi altfel, „nu …

Read More »

De-oi adormi…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

De-oi adormi…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poesii în 1883. Mihai Eminescu De-oi adormi… De-oi adormi curând În noaptea uitării, Să mă duceţi tăcând La marginea mării. Nu voi sicriu bogat, Făclie şi flamuri, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri. Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Luceasc-un cer senin Pe-adâncile ape, Care-n dureri adânci Se nalţă la maluri, S-ar atârna de stânci Cu braţe de valuri, Se nalţă, dar recad Şi murmură-ntr-una, Când pe păduri de brad Alunecă luna. Şi nime-n urma mea Nu-mi plângă la creştet, Doar …

Read More »

Demonism, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Demonism, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Ilarie Chendi în „Sămănătorul”, nr. 9 din 2 martie 1903. A apărut pentru prima oară în volum în volumul Poezii postume în 1905. O primă versiune se păstrează în manuscrisul nr. 2.291, 60-61, poartă titlul Lumina cerurilor. A fost elaborată, probabil, în 1870-1871. Versiunea definitivă din manuscrisul nr. 2.290, 19-27, se situează în 1871-1872. Eminescu intenţiona, probabil, să elaboreze un poem mai vast. Mihai Eminescu Demonism O raclă mare-i lumea. Stele-s cuie Bătute-n ea şi soarele-i fereasta La temniţa vieţii. Prin el trece Lumina frântă …

Read More »