Egipetul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Egipetul, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 7 din 1 octombrie 1872. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Eminescu participă la şedinţa „Junimii” ieşene din 1 septembrie 1872, când citeşte, cum se arată în procesul-verbal, „fragmente din Diorama; şi anume Egipetul şi începutul evului de mijloc”. (I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare. „Junimea”, Bucureşti, 1935) Poezia se păstrează în manuscrisul nr. 2.257, 90-95, iar a doua versiune în manuscrisul nr. 2.259, 87v, 88v, 89v, integrată în marele poem Panorama deşertăciunilor. Comentariile ample şi …

Read More »

Ector şi Andromache, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ector şi Andromache, de Mihai Eminescu, este o poezie după Friedrich Schiller a cărei primă ediţie a fost publicată de Ilarie Chendi în revista „Sămănătorul”, nr. 6 din 6 februarie 1905. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 31-31v, şi este datată: 1868. Perpessicius reproduce originalul german (Opere V. Poezii) şi aprecia că traducerea lui Eminescu era superioară celei aparţinând lui Iacob Negruzzi din 1872. Mihai Eminescu Ector şi Andromache Andromache Vrea Ector în vecie să meargă de la mine, Unde Ahil cu-a sale neapropiali mâne Aduce lui Patroclu …

Read More »

Eco, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Eco, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.279, 21v-25, 210-215, 207, 216-218, 82-85, în trei versiuni. Aparţine epocii vieneze (1871-1872). Reprezintă al treilea stadiu al poemei Ondina. Mihai Eminescu Eco Cu-ncetu-nserează şi stele izvorăsc Pe-a cerului arcuri măreţe. În umede lanuri de-albastru ceresc, Merg norii cu hainele creţe Şi stâncile rar Ca stâlpii răsar, Negriţi şi-ndoiţi de furtună În lună. Diamant e în aer, în codri – miros Şi umbră adânc viorie; Şi luna-i a cerului scut argintos Şi stele păzesc în tărie …

Read More »

Ea-şi urma cărarea-n codru, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ea-şi urma cărarea-n codru, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Nerva Hodoş şi Ilarie Chendi în revista „Sămănătorul”, nr. 13 din 24 februarie 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1902. Se păstrează în două manuscrise: nr. 2.289, 31-32 şi nr. 2.261, 276-277. Prima versiune cu caracter de improvizaţie aparţine epocii ieşene. Versiunea finală figurează într-un caiet dictando din epoca bucureşteană. Mihai Eminescu Ea-şi urma cărarea-n codru Ea-şi urma cărarea-n codru. Eu mă iau pe a ei urmă, Când ajung cu ea alături Răsuflarea-mi mi se curmă. …

Read More »

E împărţită omenirea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

E împărţită omenirea…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.268, 1-2. Aparţine perioadei ieşene (1876). Eminescu introduce între strofele a treia şi a patra cuvântul Ahas(verus), pe care îl subliniază, ca titlu. Ne întâlnim cu acest nume şi în proză (Opere VII. Proza). Mihai Eminescu E împărţită omenirea… E împărţită omenirea În cei ce vor şi cei ce ştiu. În cei dentâi trăieşte firea, Ceilalţi o cumpănesc ş-o scriu. Când unii ţese haina vremei, Ceilalţi a vremii coji adun: Viaţă unii dau …

Read More »

E ceasul cel de taină, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

E ceasul cel de taină, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.306, 57. Aparţine anilor 1877-1878. Mihai Eminescu E ceasul cel de taină E ceasul cel de taină, în care-inelul sorţii Uneşte-al vieţii capăt cu începutul morţii: Sub piedica aceasta bătrânii mor în pace Şi se concep copiii acei ce se vor face; Cei însuraţi desigur aceia că vor naşte; Pe cel făr’ de soţie iubirea îl va paşte.

Read More »

După ce atâta vreme, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

După ce atâta vreme, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volum de Titu Maiorescu, în Poesii, 1892, cu titlul impropriu Fragment. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.239, 54 şi nr. 2.261, 280, prima versiune din epoca ieşeană (1876-1877), iar a doua din epoca bucureşteană (1879). Mihai Eminescu După ce atâta vreme După ce atâta vreme Laolaltă n-am vorbit, Mie-mi pare că uitarăm Cât de mult ne-am fost iubit. Dar acum te văd nainte-mi Dulce, palidă cum şezi – Lasă-mă ca altădată Umilit să-ngenunchez, Lasă-mă să-ţi plâng de milă, Să-ţi sărut a tale …

Read More »

Dumnezeu şi om, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dumnezeu şi om, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în două manuscrise: nr. 2.259, 29-29v, versiune cu titlul Christ, şi nr. 2.285, 99-100, versiune finală. Versiunea Christ este datată: decembrie 1869 (Opere V. Poezii). Mihai Eminescu Dumnezeu şi om Cărţii vechi, roase de molii, cu păreţii afumaţi, I-am deschis unsele pagini, cu-a lor litere bătrâne, Strâmbe ca gândirea oarbă unor secole străine, Triste ca aerul bolnav de sub murii afundaţi. Dar pe pagina din urmă, în trăsuri greoaie, seci, Te-am văzut născut în paie, faţa mică …

Read More »

Dormi!, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dormi!, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în „Sămănătotul”, nr. 24 din 12 mai 1902, cu titlul Linişte. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 148v, cu titlul: Când s-a trezit drăguţa, în manuscrisul nr. 2.262, 61, cu titlul: Linişte, şi în manuscrisul nr. 2.260, 145-146, cu titlul Dormi! Toate versiunile aparţin epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu Dormi! De ce te temi? au nu eşti tu cu mine? Las’ ploaia doar să bată în fereşti – Las’ vântul trist prin arbori să …

Read More »