Învierea, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Învierea, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sămănătorul”, nr. 20 din 14 aprilie 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.254, 99, nr. 2.259, 321-322 şi nr. 2.261, 77-79. Aparţine epocii bucureştene (1877-1878). Ar putea fi apropiată de articolul Pastele, publicat de Eminescu în „Timpul”, în 16 aprilie 1878 (Opere X. Publicistica). Mihai Eminescu Învierea Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, Al morţii rece spirit se strecură-n tăcere; Un singur glas îngână cuvintele de miere, Închise în tratajul străvechii evanghelii. …

Read More »

Întunericul şi poetul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Întunericul şi poetul, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.254, 85-85v. Aparţine epocii bucureştene (1869). Poezie cu ecouri din teatru. Mihai Eminescu Întunericul şi poetul Întunericul Tu, care treci prin lume străin şi efemer, Cu sufletu-n lumină, cu gândurile-n cer, Poet gonit de rasuri şi îngheţat de vânt, Ce cânţi ca o stafie căiţii din mormânt, Sfăramă-n stânca rece a ta nebună liră Căci lumea este piatră şi ea nu te admiră. Ci tu, nebun şi palid, la poalele ei plângi Ca valul …

Read More »

Într-o lume de neguri…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Într-o lume de neguri…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.286, 91v. Aparţine epocii berlineze (1873). Mihai Eminescu Într-o lume de neguri… Într-o lume de neguri Trăieşte luminoasa umbră. Mai întâi scăldată În ceţi eterne şi sure, Însă, încet-încet, Razele mari a gândirii Negurile albe pătrund Şi formează un arc albastru, Clar senin în jurul lui, Ce-a lui margini îşi găseşte Într-a negurilor creţi Şi-nainte, înainte Zboară geniul de lumină, Îndărătu-i pintre neguri A rămas un fluviu clar De albastru senin aer. În …

Read More »

Între pasări, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Între pasări, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poesii în 1892, cu titlul Fragment. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.239, 54, şi nr. 2.261, 280. Prima versiune aparţine epocii ieşene (1876-1877), iar a doua, epocii bucureştene (1879). Mihai Eminescu Între pasări Cum nu suntem două pasări, Sub o streşină de stuf, Cioc în cioc să stăm alături Într-un cuib numai de puf! Nu mi-ai scoate oare ochii Cu-ascuţitul botişor Şi alăturea de mine Sta-vei oare binişor? Parcă mi te văd, drăguţă, Că îmi zbori şi că te scap, Stând pe gard, …

Read More »

Îngere palid…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Îngere palid…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere I. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 30v, fără dată. Aparţine epocii studiilor vieneze. Mihai Eminescu Îngere palid… Îngere palid, îţi e mister Cum că a lumei valuri şi şoapte Este durere şi neagră noapte Pe lângă cer? Nu ştii tu, înger, oare să zbori, Să laşi pământul, trista ruină? De-ţi place cerul, a lui lumină, De ce nu mori? O, dar pământul încă te ţine În nişte lanţuri ţesute-n rai, De mult zburai tu în lumi senine – De nu …

Read More »

Înger şi demon, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Înger şi demon, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în „Convorbiri literare”, nr. 1 din 1 aprilie 1873. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti 1883. Poezia este citită în şedinţa „Junimii” ieşene din 7 septembrie 1872. Slavici cunoştea poezia, cum se desprinde din scrisoarea sa către Iacob Negruzzi din martie 1872. „Mă întrebi de poeziile lui Eminescu – scrie memorialistul. Eu le aflu mai slabe decât Mortua est. Este ceva forţat mai ales în Înger şi demon. A doua poezie (Floare albastră) este mai bună” (I.E. Torouţiu, Studii şi …

Read More »

Înger de pază, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Înger de pază, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 8 din 15 iunie 1871. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, cu titlul Când sufletu-mi noaptea, în patru strofe, dintre care primele două figurează şi în manuscrisul nr. 2.255, fiind integrate în Geniu pustiu, roman început înainte de 1869 (Opere I. Poezii). Eminescu trimite poezia în timpul pregătirilor pentru Serbarea de la Putna din august 1871. Poetul face parte din comitetul pentru organizarea festivităţilor şi desfăşoară o activitate …

Read More »

În zădar în colbul şcolii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În zădar în colbul şcolii…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276, 182. Aparţine epocii bucureştene (1880). Improvizaţie pe teme folclorice, cu semnificaţii filozofice. Mihai Eminescu În zădar în colbul şcolii… În zădar în colbul şcolii, Prin autori mâncaţi de molii, Cauţi urma frumuseţii Şi îndemnurile vieţii, Şi pe foile lor unse Cauţi taine nepătrunse Şi cu slovele lor strâmbe Ai vrea lumea să se schimbe. Nu e carte să înveţi Ca viaţa s-aibă preţ – Ci trăieşte, chinuieşte Şi de toate pătimeşte …

Read More »

În van căta-veţi…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În van căta-veţi…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 114-114v. Aparţine epocii bucureştene (1879). Odă pe motivul fortunei labilis, cu ecouri contemporane. Mihai Eminescu În van căta-veţi… În van căta-veţi ramuri de laur azi, În van căta-veţi mândre simţiri în piept. Toate trecură: Viermele vremilor roade-n noi. Căci nu-i iubire, ură d-asemeni nu-i Şi ce rămase umbra simţirei e: Murmura lumei Netedă, palidă, ca şi ea. Nu e antica furie-a lui Acriile, Nu este Nestor blândul-cuvântător. Aprigul Ajax Ţărână-i azi, şi …

Read More »

În ochii tăi citisem…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În ochii tăi citisem…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276, 179v. Aparţine epocii bucureştene (1878). Mihai Eminescu În ochii tăi citisem… În ochii tăi citisem iubire dinadins Şi-n calea vremii steaua mea O clipă s-au aprins. Apoi ca foi uscate, văzduhul coperind, Văzui nădejdi şi fericiri Naintea mea pierind. Dup-acea dulce clipă, ce-atâta mă uimea, Nainte chiar de-a răsări Se stinse steaua mea.

Read More »