Odin şi Poetul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Odin şi Poetul, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de George Călinescu în revista „Adevărul literar şi artistic”, nr. 736 din 13 ianuarie 1935. A apărut pentru prima oară în volumul Mihai Eminescu – opera literară, de George Călinescu, 1935. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.290, 31-36, 38-45. A fost elaborată, probabil, în 1872. Mihai Eminescu Odin şi Poetul Ei cer să cânt… durerea mea adâncă S-o lustruiesc în rime şi-n cadenţe Dulci ca lumina lunei primăvara Într-o grădină din Italia. Să fac cu poezia mea cea dulce Damele să suspine, ce frumoase …

Read More »

Ochiul tău iubit, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ochiul tău iubit, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în 12 versiuni. Se tipăreşte independent versiunea ultimă. Toate versiunile aparţin epocii bucureştene (1879-1882) O altă variantă a fost publicată în volumele Poezii postume, 1902. Reprezintă versiunea din manuscrisul nr. 2.277, 88v-89v. Variantele la celelalte versiuni sunt înregistrate în Opere V. Poezii. Mihai Eminescu Ochiul tău iubit Ochiul tău iubit, Plin de mângâieri, Dulce mi-au lucit Până ieri. Oare te pierdui Pe acest pământ, Fără ca să-mi spui Un cuvânt? Oare te înduri, Tu, ca să …

Read More »

O,-nţelepciune, ai aripi de ceară!, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O,-nţelepciune, ai aripi de ceară!, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.261, 284-287, 283. Aparţine epocii bucureştene (1879). Perpessicius apreciază poemul „unul din cele mai strălucite, ca expresie şi mai emoţionante, ca gândire din postumele lui Eminescu” (Opere V. Poezii). Din păcate, nu este terminat. Mihai Eminescu O,-nţelepciune, ai aripi de ceară!   Ce mâni subţiri s-apucă de perdele Şi într-o parte timide le trag! În umbre dulce, după vechi zăbrele Suspină gură-n gură, drag cu drag. Luceşte luna printre mii de stele, …

Read More »

O, te-nsenină, întuneric rece…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, te-nsenină, întuneric rece…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.291, 53v-54r. A fost elaborată, probabil, în 1872. Este scrisă, împreună cu Demonism, Miradoniz şi Ondin şi Poetul, în versuri albe. Mihai Eminescu O, te-nsenină, întuneric rece… O, te-nsenină, întuneric rece Al vremei. Înfloreşte-n neagra-ţi Speluncă umedă ca şi ebenul cel topit, Fă ca să strălucească pe-acea cale Ce duce-n vecinicie toate-acele Fiinţe nevăzute, cari sunt, Deşi trec nesimţite, ca şi vremea Ce vremuieşte-adânc în tot ce e. Să văd trecând în haină …

Read More »

O, strigă-se a vieţii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, strigă-se a vieţii…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisele: nr. 2.276 B, 38v-40, cu titlul Curând s-a stinge-a vieţii fumegătoare faclă, nr. 2.306, 70-72, cu titlul O, stingă-se a vieţii-mi fumegătoare faclă şi 2.261, 73-76, cu titlul O, stingă-se a vieţii fumegătoare faclă. Prima versiune aparţine epocii berlineze (1874); a doua epocii ieşene (1877) şi a treia epocii bucureştene (1879). Versul: Şi să nu pot de somnul pământului s-adorm ne îndrumă la poezia lui Alfred de Vigny, Moise, în care se găseşte …

Read More »

O, mamă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, mamă…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 1 din 1 aprilie 1880. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Poezia stă în atenţia exegeţilor operei lui Eminescu şi i se consacră studii speciale, cu multe apropieri de Lenau, care rămân nedemonstrate. Poetul german este prezent în poezia lui Eminescu, cum am arătat mai sus, numai în Foaia veştedă într-o anume conjunctură lirică. Se păstrează în două manuscrise: nr. 2.276, 46, o improvizaţie, şi nr. 2.262, 211r, versiune foarte apropiată de textul definitiv. Poezia …

Read More »

O, dulce înger blând…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, dulce înger blând…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de I.A. Rădulescu-Pogoneanu în revista „Convorbiri literare”, nr. 5 din 1 mai 1902. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.254, 139v, nr. 2.280, 29-31 şi nr. 2.262, 33. în trei versiuni, toate din epoca ieşeană (1876). Biografii lui Eminescu pun poezia în legătură cu „iubita de la Ipoteşti”, cu o identitate ipotetică. Mihai Eminescu O, dulce înger blând… O, dulce înger blând, Cu ochi uimiţi de mari, La ce mai reapari Să-ngreui al …

Read More »

O, de-ai şti cum şoapta ta divină, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, de-ai şti cum şoapta ta divină, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 45-46. Aparţine epocii vieneze sau berlineze (1872). Mihai Eminescu O, de ai şti cum şoapta ta divină O, de ai şti cum şoapta ta divină Deschide-al visurilor labirint, Că ce văd eu în privirea-ţi senină N-a văzut nimeni, nimeni pe pământ. E-atâta scris ş-atât nu-i scris în sine, Încât ar trebui un trai de sfânt Ca să-nţeleagă şoapta ta surprinsă, Privirea ta cea dulce şi aprinsă. Şi de-ar pricepe-o… …

Read More »

O, chilia mea sărmană…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, chilia mea sărmană…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Gheorghe Bogdan-Duică în „Mihai Eminescu”, buletin, nr. 3 din 1930. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 183. Aparţine epocii ieşene. Mihai Eminescu O, chilia mea sărmană… O, chilia mea sărmană, Cu negritul, tristul zid, Dacă n-aţi fi voi în lume, Aş fi stat să mă ucid. Dar voi, cei ce-aţi fost [de faţă] Când vărsăm lacrimi fierbinţi, Trişti pereţi, negriţi de vreme, Voi acuma sunteţi sfinţi. Sfinţi, căci ce-i mai sfânt …

Read More »

O, adevăr sublime…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O, adevăr sublime…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.260, 75-76. Este o satiră politică din epoca berlineză. Secretar al Agenţiei Române din Berlin, în elaborarea poeziei intră şi elemente autobiografice. Mihai Eminescu O, adevăr sublime… O, adevăr sublime – o, tinichea şi paie! O, poezie mândră – o, buiguit nerod! Istorie spirată – minciună şi bătaie, Amor ceresc şi dulce – a mucoşilor plod. O, om, oglind-a lumei cu capul şui şi sec, Cu creierul ca ceaţa, cu coaste de berbec, Stăpân …

Read More »