Pe gânduri ziua…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pe gânduri ziua…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisele nr. 2.306, 8v, 9, nr. 2.262, 142 şi nr. 2.283, 40, versiuni din epoca ieşeană (1875-1876). Textul din manuscrisul 2.306, 8v, cu care se deschide prezentarea versiunilor, este un irmos ce figurează în colecţia lui Eminescu de literatură populară (Opere VI. Literatura populară). Mihai Eminescu Pe gânduri ziua… Pe gânduri ziua, noaptea în veghere, Astfel viaţa-mi tot în chinuri trece – Va vrea natura oare să se plece La ruga mea – să-mi deie …

Read More »

Pe aceeaşi ulicioară…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pe aceeaşi ulicioară…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 11 din 1 februarie 1879. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. A fost elaborată la Iaşi în 1877. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.289, în două versiuni, cu titlul Primblări noaptea. Mihai Eminescu Pe aceeaşi ulicioară… Pe aceeaşi ulicioară Bate luna în fereşti, Numai tu de după gratii Vecinic nu te mai iveşti! Şi aceiaşi pomi în floare Crengi întind peste zaplaz, Numai zilele trecute Nu le fac să fie azi. Altul este al …

Read More »

Părea c-aşteaptă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Părea c-aşteaptă…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisele: nr. 2.278, 47, 50v-51, versiune din epoca ieşeană (1876), nr. 2.278, 51-52, versiune din epoca bucureşteană (1878), nr. 2.259, 324 şi nr. 2.261, 137, versiuni din epoca bucureşteană (1878). Versiunile ieşene şi cele bucureştene ilustrează două momente psihologice diferite. Mihai Eminescu Părea c-aşteaptă… Părea c-aşteaptă s-o cuprind în braţă Şi faţa mea cu mânile-i s-o ieie, Ca să mă pierd în ochii-i de femeie, Citind în ei întreaga mea viaţă. Dar când s-o prind, ea …

Read More »

Patria vieţii e numai prezentul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Patria vieţii e numai prezentul, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.260, 82. Aparţine epocii berlineze (1874). Mihai Eminescu Patria vieţii e numai prezentul Patria vieţii e numai prezentul. Clipa de faţă numa-n ea suntem, Suntem în adevăr. – Iară trecutul Şi viitorul numai o gândire-s. În van împingeţi ce vi-i dinainte, În van doriţi acelea ce-or veni. Întoarceţi-vă-n voi şi veţi cunoaşte Că toate-n lume, toate-s în prezent. Tot ce au fost şi tot ce-a fi vreodată Au fost, va fi numai …

Read More »

Palida madonă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Palida madonă, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 239. Aparţine epocii berlineze (1872). Mihai Eminescu Palida madonă Înconjoară cu-a lui braţ Mijlocu-i subţire Şi sărută nebunit Sânii de zăpadă. Este ea… amanta lui, Dulce, blândă, pală, El se uită-atunci la cer, Ca un leu se scoală. Când duşmanii sfarmă-n porţi Şi pe muri se suie, El respinge-nvingător Neagra lor urdie. Dar lovit în luptă grea La pământ s-oboară; Mai murmură încă lin Numele-i şi moare. Şi oraşu-eliberat De-namice săbii Slobozi oceanului Cârduri …

Read More »

Pajul Cupidon…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pajul Cupidon…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 11 din 1 februarie 1879. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Poezia aparţine epocii ieşene aşa cum se desprinde din manuscrise. În manuscrisul nr. 2.262, 89v + 63, se păstrează şi o versiune (Amor, copilaş hain), care ne îndrumă spre literatura populară. Eminescu o are în vedere în elaborarea poeziei în forma definitivă. Mihai Eminescu Pajul Cupidon… Pajul Cupidon, vicleanul, Mult e rău şi alintat, Cu copii se hârjoneşte, Iar la dame doarme-n pat. De …

Read More »

Oricâte stele…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Oricâte stele…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 11 din 1 februarie 1890. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, ediţie îngrijită de Titu Maiorescu, 1890. Se păstrează în trei manuscrise: nr. 2.282, 78, nr. 2.276, 82, 81v şi nr. 2.261, 283, 25 în patru versiuni, toate din epoca bucureşteană (1878). Terţinele sunt detaşate din poezia Când însuşi glasul (Opere II. Poezii). Mihai Eminescu Oricâte stele… Oricâte stele ard în înălţime, Oricâte unde-aruncă-n faţă-i marea, Cu-a lor lumină şi cu scânteiarea Ce-or fi-nsemnând, ce vor – …

Read More »

Oricât de mult am suferit, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Oricât de mult am suferit, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.261, 331. Aparţine epocii bucureştene (1881-1882). Textul poeziei este improvizat. Mihai Eminescu Oricât de mult am suferit Oricât de mult am suferit În lunga-nstrăinare, Pururi în visu-mi te-am zărit Cu luna, pe valuri de mare. Pe marea tristă te-am cătat Cu depărtate maluri Şi numai tu te-ai arătat Pe mare, cu luna, din valuri. Tu numai dulce îmi răsai Şi blândă-ntotdeuna, Cu al tău dulce chip bălai Din valuri de mare, cu …

Read More »

Oricare cap îngust, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Oricare cap îngust, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.306, 61, 62 în trei variante din epoca ieşeană (1877) şi în nr. 2.261, 140, variantă din epoca bucureşteană (1878). Sonetul aparţine, prin atmosferă, poeziilor Cărţile şi Terţine. Mihai Eminescu Oricare cap îngust Oricare cap îngust un geniu pară-şi, Cu versuri, goale de cuprins, să placă Şi, cum doreşte, zgomot mare facă, Cununi de lauri de la plebe ceară-şi. Ci muza mea cu sine se împacă. Eu am un singur, dar iubit tovarăş, …

Read More »

Ondina, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ondina, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Voinţa naţională”, nr. 5.906 din 25 decembrie 1904 / 7 ianuarie 1905. A apărut pentru prima oară în volum în Poezii postume în 1905. Poemul se păstrează într-o primă versiune cu titlul: Serata în manuscrisul nr. 2.259, 3v-7v, datată: 6 octombrie 1866, putând fi numită Ondina I. Este reluată în manuscrisul 2.259, 21v-25, în 1867, cu modificări îndeosebi în cântece. Ondina II este reluată în Ondina III, probabil, în 1872, cu titlul Eco, în care sunt incluse şi Cântecul furtunei şi Sara pe deal. …

Read More »