Povestea teiului, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Povestea teiului, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 12 din 1 martie 1878. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883, sub titlul Făt-Frumos din tei. Eminescu reia poezia Făt-Frumos din tei din 1876, care are un model german. Poezia se păstrează în mai multe manuscrise nr. 2.283, 81-84v, nr. 2.262, 92v, nr. 2.268, 13, nr. 2.306, 75-8, 63, 74 (Opere II. Poezii). Identificarea modelului german facilitează studiul comparativ privind cele două poezii. Mihai Eminescu Povestea teiului – Blanca, ştii că din iubire Făr’ de …

Read More »

Povestea magului călător în stele, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Povestea magului călător în stele, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de George Călinescu în revista „Viaţa românească”, nr. 9-12 din septembrie-decembrie 1932. A apărut pentru prima oară în volum fragmentar şi cu comentarii de George Călinescu în Mihai Eminescu – opera literară, 1935. Se păstrează într-un caiet confecţionat de Eminescu şi integrat în manuscrisul nr. 2.259, 52-81. Elaborată în 1872, este o transcriere, cu intenţia, probabil, să fie publicată. Titlul poeziei aparţine lui George Călinescu, care s-a impus ca fiind potrivit şi sugestiv. Poezia figurează în manuscrisul nr. 2.285, 114-122, în 1873 …

Read More »

Povestea codrului, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Povestea codrului, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 12 din 1 martie 1878. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Eminescu îşi reia colaborarea la „Convorbiri literare” după o întrerupere de mai bine de un an. În conceptul unei scrisori neexpediate din manuscrisul nr. 2.255, găsim reflecţii importante despre scrisul său. „Eu sunt scriitor de ocazie – mărturiseşte Mihai Eminescu – şi, dacă am crezut de cuviinţă a statornici pe hârtie puţinele momente ale unei vieţi destul de deşerte şi de neînsemnate e un …

Read More »

Poet, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Poet, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.260, 80. Aparţine epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu Poet Să tot torni la rime rele Cu dactile în galopuri, Cu gândiri nemistuite Să negreşti mai multe topuri; Şi când vezi vre o femeie Să te-nchini pân’ la pământ Şi de-a sta ca să-d vorbească Să înghiţi orice cuvânt; Nespălat, neras să umbli, Şi rufos şi deşuchiet – Toate-acestea împreună Te arat-a fi poet.

Read More »

Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci!, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci!, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Perpessicius în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 7 din iulie 1939. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 21-24, 27; aparţine epocii ieşene (1876). Text deosebit de important sub raport biografic şi psihologic, pentru cunoaşterea stării de spirit a poetului, după moartea mamei sale (15 august 1876). Mihai Eminescu Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci! Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci Şi eu să-mi ştiu osânda… să te …

Read More »

Pierdut în suferinţa…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pierdut în suferinţa…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.255, 5v-6, versiune din perioada berlineză (1874), şi în manuscrisul nr. 2.278, 28v, versiune din epoca ieşeană. Mihai Eminescu Pierdut în suferinţa… Pierdut în suferinţa nimicniciei mele, Ca frunza de pe apă, ca fulgerul în chaos, M-am închinat ca magul la soare şi la stele Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos; Nimic să nu s-audă de umbra vieţii mele, Să trec ca o suflare, un sunet, o scânteie, Ca lacrima ce-o varsă zadarnic o …

Read More »

Phylosophia copilei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Phylosophia copilei, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată, parţial, în volumul Mihai Eminescu – opera literară. Descrierea operei, de George Călinescu, Bucureşti, 1935. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.254, 18v şi este elaborată, probabil, în 1867 în epoca Blajului. Mihai Eminescu Phylosophia copilei Glasul plăcerei dulce iubit Cheamă gândirea pe a mea frunte, Ce zboară tainic ca şi o luntre În oceanu-i nemărginit. Stelele toate angeli îi par, Angeli cu aripi strălucitoare, A căror inimi tremurătoare Candele d-aur nouă mi-apar. Falnică-i pare legea Creării, Lumi ce de focuri în lumi înot, Candeli aprinse …

Read More »

Petri-Notae, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Petri-Notae, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în mai multe manuscrise. Ilarie Chendi tipăreşte versiunea din manuscrisul nr. 2.261, iar George Călinescu, în Mihai Eminescu – opera literară, 1935, majoritatea sonetelor. Sonetul Un pui de grec, cu-nchipuită minte, se tipăreşte prima dată în Opere V. Poezii. Petri-Notae este Dimitrie Petrino, poetul bucovinean, care îl atacă pe Aron Pumnul, apărat de Eminescu în O scriere critică din 1870, şi tot el iniţiază, mai târziu, procesul împotriva lui Eminescu pentru gestiunea Bibliotecii Centrale din Iaşi. Eminescu trece …

Read More »

Pentru tălmăcirea aforismelor lui Schopenhauer, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pentru tălmăcirea aforismelor lui Schopenhauer, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată integral în Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.306. Aparţine epocii bucureştene (1877-1878). Versul din Horaţiu, Cerul deasupra… este reluat în poezia Către Bullatius. Textele figurează în lucrarea lui Schopenhauer, Aphorismen der Lebensweisheit şi sunt traduse la propunerea lui Maiorescu, în vederea unei noi ediţii a aforismelor filozofului german. Mihai Eminescu Pentru tălmăcirea aforismelor lui Schopenhauer Spun popoară, sclavii, regii Că din câte-n lume-avem, Numai personalitatea Este binele suprem. Nu faci efect; nesimţitori Rămân cu toţii? Fii pe pace: Când …

Read More »

Pentru păzirea auzului, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pentru păzirea auzului, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 137-138. Aparţine epocii ieşene. Poezia reflectă lecturile clasiciste ale lui Mihai Eminescu, cum arată pasajul referitor la Xerxes şi iubirea lui pentru un copac (platan). Mihai Eminescu Pentru păzirea auzului Dacă auzi în aer cântare dulce, veche, O taie chiar cu sila de la a ta ureche – Căci cântecele-acestea te-nchină desmierdării Şi-ţi leagănă simţirea pe undele uitării; Se varsă înlăuntru-ţi a aerului miere Slăbănogindu-ţi mintea şi mândra ei putere Şi acea socoteală …

Read More »