Am ajuns pe-nserate, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Am ajuns pe-nserate, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 4 din aprilie 1937. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment După drumul acela de la Crăciun, veneam mai des în satul natal. Şi, cu cât îmbătrâneam, îmi prelungeam tot mai mult şederile aici. Eram pensionar, şi lumea nu mai avea lipsă de mine. Odată se însera când am ajuns acasă. Uliţele erau pline de vitele albe ce se întorceau, în pâlcuri, de la păşune, cu copiii cari le-au grijit, în urma lor. …

Read More »

Adormirea Măriuţei, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Adormirea Măriuţei, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Luceafărul”, nr. 18 din 15 septembrie 1959. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Sărbătoarea Constantin şi Elena cade către sfârşitul lui mai, când primăvara e pe ducă, dar tot mai are încă destule flori şi prin grădini şi pe câmp. Prin grădini iasminul abia acum înfloreşte, trimiţând până departe mireasma lui dulce şi tare, din delicatele lui mici potire albe. Bujorii, gherghinele şi-au dezvelit în soare florile aprinse, mari şi roşii. Garoafele sângerii …

Read More »

„Bolnavul”, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Bolnavul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 622 din 6 noiembrie 1932. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment – Ascultă-mă! Tu nu eşti om prost, dar ai o slăbiciune mare: prea te emoţionezi. Nu ştiu cui sămeni! Am cunoscut pe părinţii tăi. Aceia erau oameni dintr-o bucată. Nu tremurau înaintea nimănui. Nici nu-şi plecau capul. Eu nu te cred lipsit de curaj, dar te nenoroceşte sensibilitatea asta bolnăvicioasă. Trebuie s-o birui, altfel nu poţi răzbate în viaţă. – Şi ce mă …

Read More »

Rana deschisă, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Rana deschisă. Povestire de azi după poveştile străbune, de Ion Agârbiceanu, este o povestire după „poveştile străbune” a cărei primă ediţie a fost publicată iniţial sub formă de volum: Pana deschisă. Povestire de azi după poveştile străbune, Sibiu, 1942. Nu a mai fost niciodată reeditată. Ion Agârbiceanu Fragment Într-o noapte, grea de întunerecul de nepătruns, paluta împărăteasca dormea cufundată în somn ca de plumb. Era o linişte adâncă de jur-împrejur încât se auzea târâitul greirilor din fâneţele apropiate şi fierberea, în susur nedesluşit a apei, ce se strecura prin iazul morii. Rar bătea de două-trei ori vrun câne trezit din …

Read More »

Ţară şi Neam, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ţară şi Neam (Însemnările unei logodnice), de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Ţară şi Neam (Însemnările unei logodnice), Bucureşti, 1928. Nu a mai fost niciodată reeditată. Ion Agârbiceanu Fragment Nu-mi venea să cred că te duci. Ţi-am întins mâna cu uşurinţă şi ţi-am spus copilăreşte: „La revedere!” M-am speriat puţinei de ochii tăi miraţi, adânci şi mari, şi nu pricepeam pentru ce-mi ţii atât de îndelungat mâna mea îngropată într-ale tale, ca pe-o păsărică pe care vreai s-o înăduşi de drag. Am ieşit la portiţă şi fluturam din batista albă, într-un …

Read More »

Valurile, vânturile…, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Valurile, vânturile…, de Ion Agârbiceanu, este o povestire din primii ani de după Unire a cărei primă ediţie a fost publicată, cu subtitlul Povestire din primii ani după Unire, în „Steaua”, nr. 6 din iunie 1957. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1971. Ion Agârbiceanu Fragment Se însăra şi Ion Roşu nu se mai întorcea de prin sat. Ana, nevastă-sa, de când începuse să se însăreze, ieşea mereu la portiţă şi, punându-şi palma streaşină împotriva soarelui ce cobora către asfinţit, privea îngrijorată pe uliţă, la vale. Casa lor, pe Uliţa Borşului, nu era despărţită de câmp …

Read More »

Faraonii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Faraonii, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată, cu subtitlul Dintr-un carnet, în „Cuget clar” (Noul „Sămănător”), nr. 7 din 26 august 1938, nr. 8 din 2 septembrie 1938. A apărut pentru prima oară în volum în Faraonii în 1961. Ion Agârbiceanu Fragment În sara aceea de iulie, înaintea corturilor din tabără, focurile se stinseră mai devreme. Cerul era greu de norii care coborâseră, de cu ziua, până pe umerii dealurilor. Din când în când, fulgere vinete brăzdau noaptea din cer şi de pe pământ, luminând, pe-o clipă, sălaşurile taberei de corturari. De când …

Read More »

Jandarmul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Jandarmul, de Ion Agârbiceanu, este un roman a cărei primă ediţie a fost publicată sub formă de volum, în 1941, cu subtitlul O mare dramă în Maramureş şi cu precizarea „roman”. Ion Agârbiceanu Fragment În dimineaţa ceea însorită, de la începutul primăverii, se coborâră, ca de obicei, puţini călători la staţia Vârtopi. Între ei era şi un bărbat tânăr, îmbrăcat în straie nemţeşti, care purta un geamandan mare, ce părea destul de greu pentru un om voinic ca el. Se pleca puţin într-o parte, pentru a echilibra povara. – Nu-i nicio căruţă pe-aici? întrebă străinul, cu un glas aspru, înfundat, cu …

Read More »

Pustnicul Pafnuţie şi ucenicul său, Ilarion, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pustnicul Pafnuţie şi ucenicul său, Ilarion, de Ion Agârbiceanu, este o nuvelă a cărei primă ediţie a fost publicată iniţial în volumul Pustnicul şi ucenicul său, cu desene de Lena Constante, 1938. A fost reluată în „Neamul românesc pentru popor”, nr. 3 din 1 februarie 1939. La sumar: Dintr-un roman. Menţiune: „Din volumul cu acest titlu în seria «Cartea satului» a Fundaţiei Culturale”, apoi în volumul 16 din Opere: Pustinicul Pafnuţie şi ucenicul său, Ilarion, povestire. Sfântul, roman, ediţie îngrijită de Mariana Iova şi Victor Iova, Bucureşti, 1998. Ampla povestire Pustnicul Pafnuţie şi ucenicul său, Ilarion, ne plasează în plină …

Read More »

Păscălierul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Titlul acesta a fost utilizat de mai multe ori de către Ion Agârbiceanu. Astfel, în „Românul” (nr. 84 din 14/27 aprilie 1913) el publică o schiţă cu acest titlu, care va fi tipărită în Opere din 1962, dar cu titlul Şarlatanul. O schiţă de dimensiuni mai mari, cu titlul Păscălierul, este publicată în „Viaţa românească”, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie 1931 şi nr. 1-2 din ianuarie-februarie 1932. Deschide numărul în 1932. A apărut pentru prima oară în volum în Faraonii în 1961, cu menţiunea: „Textele din acest volum, pregătite pentru tipar subt îngrijirea autorului, între anii 1958-1963, apar subt supravegherea lui …

Read More »