Morişti, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Morişti, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Răsăritul”, nr. 1-4 din ianuarie-aprilie 1938. A apărut pentru prima oară în volum în De vorbă cu Ilarie în 1941. Ion Agârbiceanu Fragment În anul acela mă nimerisem acasă în gură de primăvară. De vreo trei zile se trezi din ascunzişurile lui luminoase vântul de la miazăzi şi începu să sufle peste lume, aducând mireasmă de ploaie şi de verdeaţă. Zăpada a început să pălească la faţă ca de boală. Gheaţa de pe pârâu, lucie ca oglinda până alaltăieri, a început să transpire. E plină …

Read More »

Minunea, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Minunea, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Minunea în 1936. Ion Agârbiceanu Fragment Era pe vremea când Dumnezeu cu sfântul Petre umbla pe pământ, din sat în sat, din ţară în ţară, să cunoască necazurile oamenilor, să ajute, să vindece, să judece. Întâlniră în drumul lor puţini oameni buni şi foarte mulţi oameni răi. Sămânţa milei, a dragostei, a dreptăţii era rară de tot pe pământ, iar buruiana răului creştea stufoasă şi puternică, pe lângă toate cărările. Sfântul Petre zicea de multe ori: – Doamne, am umblat destul prin lume: să ne …

Read More »

Mieii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mieii, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Pagini literare”, nr. 12 din decembrie 1937. Deschide numărul. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Dănuţ, nepotul lui Ilarie, e trântit în pridvor, plânge cu şiroaie, şi zbiară. Afară plouă des. În curte-i tină. În răstimpuri tace, cu urechea întinsă, ascultă. Dar nu aude ce aşteaptă, şi iar trâmbiţează, şi se zvârcoleşte pe nisipul pridvorului. De când îşi tot duce mânile la ochi, pe obrazul plin de lacrimi, s-a mâzgălit tot, pare un copil schimbat. Cei din …

Read More »

Meşterii cântării, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Meşterii cântării, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 23-24 din 25 decembrie 1925. A apărut pentru prima oară în volum în Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment În ziua următoare, Mărunţelu începu a povesti: – Nu ştiu cât voi fi dormit. Nu ştiu dacă eram treaz sau visam. Dat auzeam un freamăt dulce şi lin, mângâietor şi plin de mireasmă copilărească. Era un cântec abia înfiripat. Se înălţa domol şi iar se stingea, pentru a începe din nou. Era un şopot nevinovat, un fâşeit încet, care-mi picura neîncetat în …

Read More »

Mărunţelu se pregăteşte de povestit, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mărunţelu se pregăteşte de povestit, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment – Să nu vă miraţi de câte vă voi spune eu, măi copii, că multe sunt în lume ce noi nu cunoaştem şi ni se arată numai arereori, poate numai o dată într-o viaţă de om! zise dascălul Mărunţelu, când începu din nou şcoala, după ascunderea lui de atâtea zile. Este între voi vreun copil sau copilă care să nu fi visat niciodată? Şcolarii îl priviră zâmbind, apoi se uitară în bancă unul …

Read More »

Mărunţelu nicăieri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mărunţelu nicăieri, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 23-24 din decembrie 1924, cu titlul Mărunţelu nicăiri. A apărut pentru prima oară în volum în Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment În anul acela se topise zăpada decuvreme. La începutul lunii mai, primăvara năvălise toată în ţară. N-au mai putut s-o ţină legată vânturile îngheţate de la miazănoapte; dar, că fusese straşnic încătuşată se vedea bine, după felul cum dăduse buzna peste ţară, s-o scalde în lumină, în căldură şi în strălucire. În două săptămâni ştiu c-a lucrat, ziua-noaptea, …

Read More »

Marginele, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Marginele, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 1-2 din 28 februarie 1927. A apărut pentru prima oară în volum în De vorbă cu Ilarie în 1941. Ion Agârbiceanu Fragment În ziua aceea m-am străduit zadarnic, alăturea de rubedenia mea, să împăcăm pe un nepot peste care dădură deodată mai multe năcazuri: pierdu un proces, îi muri o mândreţe de bou, iar copilul cel mai mare îi rugise de la oraş, unde fusese dat la liceu. Toate acestea în mai puţin de o săptămână. Nici îndemnurile mele, nici pildele lui Ilarie …

Read More »

Lângă râu, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Lângă râu, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Satul coboară de pe povârnişul de sub munţi până la ţărmul râului. Numai un drum şi o luncă îngustă, să zvârli braţul peste ea, despart casele mărunte, acoperite cu şindrile, de apa limpede, care trece şi tot trece, clipocind uşor între maluri. Râul a coborât din munţi mai departe, la al treilea sat, şi a întâmpinat numaidecât loc şes, luncă verde plină de răchite, aşa că apele i-s domolite de mult, şi când ajung …

Read More »

Lăsat de sec, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Lăsat de sec, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Pagini literare”, nr. 4 din aprilie 1937, cu titlul: La lăsat de sec. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940, cu titlul Lăsat de sec. Ion Agârbiceanu Fragment Toată ziua am umblat prin curte, prin grădina mare, cât o moşie, plină de pomi de vrâste deosebite. Mă opream lângă cei bătrâni, pe care îi cunoşteam şi-i cercetam cu luare aminte. Puţină schimbare: câteva crengi retezate. N-au mai crescut, nu s-au mai îngroşat, crengile doar erau mai roase, şi poate …

Read More »

La seceriş, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La seceriş, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Văzduhul înalt – fumuriu la poalele boltiturii – a încremenit deasupra lumii albastru, inundat de lumină tare, ce izvorăşte de pretutindeni din înălţimi, nu numai din argintul jucăuş al soarelui. Pleoapele coboară instinctiv şi ochiul mijeşte, ca de somn, privind parcă ostenit prin tăietura îngustă. Se apropie miezul zilei şi căldura creşte mereu. Din marginea lanurilor de grâu, satul se vede în vale ca într-o ceaţă rară, subţire, cu casele ascunse în pomet, ca …

Read More »