Comentarii – Enciclopedie universală2020-11-25T21:18:24+02:00

Cu o uşoară nostalgie, de Nichita Stănescu (comentariu literar, rezumat literar)

Descendenţa spirituală a lui Nichita Stănescu vine, fără îndoială, din lirismul lui Minai Eminescu, căruia îi şi dedică poezia sa de debut, O călărire în zori, din poetica filozofică a lui Lucian Blaga, din ermetismul lui Ion Barbu, fiind, asemenea lui Arghezi, un inovator al Cuvântului. Eugen Simion defineşte opera lui Nichita Stănescu ca fiind „Poezia poeziei. Criza de identitate. Un poet al transcendenţei”, concepţie [...]

Moara lui Călifar, de Gala Galaction (comentariu literar, rezumat literar)

Gala Galaction, pe numele adevărat Grigore Pişculescu, a fost preot şi poate tocmai de aceea întreaga sa operă promovează spiritul iubirii de oameni, filantropiei şi toleranţei. Povestirile sale ies, adesea, din lumea reală şi alunecă discret într-o atmosferă de vis şi legendă, conturând un fantastic ce combină simbolurile mitologice cu întâmplări realiste. Povestirea Moara lui Călifar, publicată în 1903, este prima proză remarcabilă a lui [...]

Ciocoii vechi şi noi, de Nicolae Filimon (comentariu literar, rezumat literar)

Romanul Ciocoii vechi şi noi, de Nicolae Filimon, a fost publicat mai întâi sub formă de foileton în „Revista română”, iar în volum a apărut în 1863, an ce poate fi considerat şi data de naştere a romanului românesc. Creaţia lui Filimon este precedată de mai multe încercări narative, cele mai multe nerealizate sub raport literar: Tainele inimii de Mihail Kogălniceanu (1855), Manoil (1855) şi [...]

Iertare, de Alexandru Macedonski (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară psalm Alexandru Macedonski a rămas în literatura română mai ales prin valoarea ciclului de poezii al Nopţilor şi prin lirica din volumul Rondeluri. El are meritul de a fi introdus la noi simbolismul european, al cărui teoretician a fost. Ca poet debutează cu un volum intitulat sugestiv Prima verba, în 1872. Un loc aparte în creaţia lirica a [...]

Pâlnia şi Stamate, de Urmuz (comentariu literar, rezumat literar)

Urmuz, pe numele adevărat Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, este considerat precursorul avangardismului românesc, curent literar-artistic ce sparge canoanele artei tradiţionale prin formule îndrăzneţe, uneori excentrice, iniţiind o nouă substanţă a comicului, umorul negru. Creaţiile suprarealist-absurde ale lui Urmuz au circulat pe cale orală sau în manuscrise printre literaţii vremii, deoarece el nu publicase nimic din ceea ce scrisese. Apariţia operei Pâlnia şi Stamate, ce se înscrie [...]

Imn lui Ştefan cel Mare, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară Imn Vasile Alecsandri, scriitor paşoptist, a făcut din literatură o profesie în sens ideal, participând activ la evenimentele timpului, pe care le-a ilustrat în creaţiile sale. A fost un poet militant, exprimând în versuri patriotice idealurile revoluţiei de la 1848 şi ale Unirii din 1859, prin creaţii ca Deşteptarea României şi Hora Unirii. Patriot înflăcărat, Alecsandri participă la [...]

De demult…, de Octavian Goga (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia lui Octavian Goga se naşte în inima îndurerată a poetului pentru soarta poporului său asuprit, dintr-o imensă nelinişte a suferinţei, din lacrimi şi răzvrătiri împotriva nedreptăţilor sociale şi naţionale, mesianismul său manifestându-se în sensul încrederii poetului în puterea de a îndrepta soarta dureroasă a neamului românesc, de a contribui la eliberarea socială şi naţională de sub asuprire austro-ungară, la izbăvirea poporului de amar şi [...]

Taina gorunului, de Vasile Voiculescu (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Voiculescu a creat o proză fantastică încărcată de simboluri mitologice, cu personaje arhetipale din lumea „satului magic”, care participă la întâmplări fabuloase. Categoria estetică a fantasticului se defineşte, în povestirile voiculesciene, printr-un miraculos mitico-magic şi superstiţios (Ovidiu Ghidirmic), realizat prin îmbinarea planului real cu cel fabulos. Creaţia Taina gorunului, scrisă în 1947, dar publicată postum, în volumul de povestiri Ultimul Berevoi (1966), este o [...]

O, rămâi…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară elegie Mihai Eminescu, cel mai mare poet „pe care l-a ivit şi-l va ivi, vreodată, poate, pământul românesc” (George Călinescu), a creat o poezie nemuritoare prin evocarea naturii, cu elementele terestre - pădurea, izvorul, lacul - şi cosmice - luna, stelele, cerul. Creaţie a maturităţii artistice a lui Mihai Eminescu, poezia O, rămâi... este o confesiune lirică, o [...]

Caii la fereastră, de Matei Vişniec (comentariu literar, rezumat literar)

În piesa într-un act Caii la fereastră, Matei Vişniec aduce în atenţie tema războiului care distruge omul atât din punct de vedere psihic, cât şi fizic, nejustificat şi nemotivat. Războiul nu selectează victimele, el ucide fără să aleagă: „nu sunt identificaţi drepţii sau nedrepţii, ci doar oameni care pier dintr-un motiv ignorat” (Valentin Silvestru). Personajele au nume generice: Mesagerul, Mama, Fiul, Fiica, Tatăl, Soţia, Soţul. [...]

Crispedia.ro este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet, în memoria tatălui meu, Cristi Drăghici.

Aici puteţi găsi comentarii, referate, rezumate, referinţe critice la operele marilor noştri scriitori şi poeţi români. Pe site-ul Crispedia.ro puteţi găsi, de asemenea, informaţii despre Mihai Eminescu, informaţii despre Ion Creangă, despre Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu şi despre cei mai cunoscuţi scriitori români din toate  timpurile, informaţii despre unde s-au născut, cine au fost şi operele care le-au creat.

Prezentarea se face într-un limbaj accesibil, ideile sunt clare şi deloc revoluţionare. Vă aşteptăm cu drag să ne accesaţi informaţiile, pentru a va îmbunătăţi cunoştinţele şi a vă ajuta să vă faceţi mai uşor temele şcolare. Găsiţi comentarii pentru examenele de  capacitate şi comentarii pentru Bacalaureat, din cele mai importante opere, dar şi cele mai bune referate, rezumate şi referinţe critice.  Mergem pe sintagma: „Cine are carte, are parte!”

comentarii

Go to Top