Influenţa austriacă asupra românilor din principate, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Influenţa austriacă asupra românilor din principate, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în revista „Convorbiri literare”, nr. 5 din 1 august 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Proză şi versuri, editor V.G. Morţun, Iaşi 1890. Problema fundamentală pusă în discuţie de Eminescu este cea a raportului dintre Imperiul austro-ungar, ţară mare, cu o structură internă neomogenă, şi România, ţară mică, însă cu o structură internă omogenă sub raport naţional. Starea aceasta de lucruri făcea ca funcţiile vitale ale statului român să fie acaparate de exponenţii imperiului vecin. Poetul analizează, de …

Read More »

Austro-Ungaria (La 14/26 mai curent…), de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Austro-Ungaria, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Curierul de Iaşi”, nr. 55 din 19 mai 1876. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere IX. Publicistica. Eminescu intră în gazetărie, ca ziarist profesionist, la 19 mai 1876, în calitate de redactor la „Curierul de Iaşi”, înfiinţat în martie 1868, ca o publicaţie oficială. Dintre redactorii dinainte de 1876 îi vedem pe Th. Balassan şi I. Scipione Bădescu. Th. Balassan fondează, în ianuarie 1873, „Curierul. Foaia intereselor generale”, care îndreaptă atacuri numeroase împotriva mai vechii foi ieşene. Eminescu îşi asumă răspunderea în …

Read More »

Pseudo-kynegeticos de A.I. Odobescu, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pseudo-kynegeticos de A.I. Odobescu, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în revista „Convorbiri literare”, nr. 1 din 1 aprilie 1875. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu defineşte arta lui Odobescu ca una a „mozaicului” şi insistă asupra dificultăţilor întâmpinate de prozator în crearea unei opere de înaltă ţinută artistică. Încadrează eseul în genul epistolar şi atrage atenţia asupra structurii complexe a frazei odobesciene, precum şi asupra expresiilor idiomatice a căror „origine întăritoare este limba poporului nostru”. Arta lui Obobescu găseşte în Eminescu, cum …

Read More »

Notiţă asupra proiectatei întruniri la mormântul lui Ştefan cel Mare la Putna, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Notiţă asupra proiectatei întruniri la mormântul lui Ştefan cel Mare la Putna, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în revista „Convorbiri literare”, nr. 14 din 15 septembrie 1870. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Serbarea de la Putna, organizată de studenţii români de la Universitatea din Viena era programată să se ţină în august 1870, la împlinirea a patru sute de ani de la sfinţirea mănăstirii Puma, ctitorie a lui Ştefan cel Mare şi locul său de odihnă veşnică. Serbarea nu se poate ţine …

Read More »

Echilibrul, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Echilibrul, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Federaţiunea”, nr. 38 din 22 aprilie / 4 mai 1870, şi nr. 39 din 29 aprilie / 11 mai 1870. Editorial semnat: Varro. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, 1905. Eminescu examinează în al treilea articol politic al său raţiunea de-a exista a dualismului. Constituţia care stătea la baza organizării Imperiului austro-ungar nu reprezenta „o expresiune fidelă a trebuinţelor unui popor”, iar dualismul se înfăţişa ca o organizare statală arbitrară, fiind „o ficţiune diplomatică”. Nu se pot …

Read More »

În unire e tăria, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În unire e tăria, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Federaţiunea”, nr. 34 din 10/22 aprilie 1870. Editorial semnat: Varro. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice, Craiova, 1931. Editorialul comentat de Eminescu, Einheit macht stark, este publicat în ziarul „Politik” la 13 aprilie 1870. Poetul intervine în editorialul ceh de limbă germană şi subliniază unele teze cărora le găsea aplicare la situaţia românilor din Imperiul austro-ungar. Criza dualismului oferea un bun prilej popoarelor oprimate din imperiu să se solidarizeze şi să ducă lupta pentru revendicările lor sociale şi …

Read More »

Să facem un congres, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Să facem un congres, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Federaţiunea”, nr. 33 din 5/17 aprilie 1870. Editorial semnat: Varro. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice şi literare, vol. I, Bucureşti, 1905. Federalizarea Imperiului austro-ungar era considerată în lumea intelectualilor popoarelor asuprite din imperiu ca o cale prin care se spera să-şi poată dezvolta cultura naţională. Presa ocupă locul central în această acţiune şi desfăşoară o activitate remarcabilă. Românii de sub stăpânirea austro-ungară întemeiază ziarul „Federaţiunea”, care începe să apară la Pesta, în 3/15 ianuarie 1868, sub conducerea …

Read More »

Repertoriul nostru teatral, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Repertoriul nostru teatral, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Familia”, nr. 3 din 18/30 ianuarie 1870. A fost publicat, prima dată, în volum în Diverse în 1895. Eminescu intervine cu acest articol în disputa dintre „bătrâni şi tineri” din anii 1869-1870, primii susţinând înfiinţarea unei Academii Române de Drepturi, cei din urmă duceau o campanie de presă în favoarea înfiinţării unui Teatru Naţional pentru românii din Imperiul austro-ungar. Disputa avea la bază concepţia diferită a „bătrânilor” şi „tinerilor” cu privire la utilitatea instituţiilor culturale într-o provincie românească aflată sub stăpânire străină. Academia …

Read More »

O scriere critică, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O scriere critică, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Albina”, nr. 3 din 7/19 ianuarie 1870, şi nr. 4 din 9/21 ianuarie 1870. A fost publicat, prima dată, în volum în Diverse, Iaşi, 1895. Eminescu îşi începe activitatea ziaristică în presa transilvăneană în epoca studiilor la Universitatea din Viena (1869-1872) şi se orientează, încă de la început, spre viaţa culturală şi politică. Poetul se adresează ziarului „Albina” întemeiat la Viena în 27 martie 1867 şi mutat la Pesta, editat de Victor Babeş şi alţi intelectuali din Imperiul austro-ungar până în decembrie 1876, …

Read More »

Icoane vechi şi icoane nouă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Icoane vechi şi icoane nouă, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 279 din 11 decembrie 1877; nr. 280 din 13 decembrie 1877; nr. 281 din 14 decembrie 1877; nr. 285 din 18 decembrie 1877; nr. 187 din 21 decembrie 1877; nr. 289 din 23 decembrie 1877. A fost publicat, prima dată, în volum în Icoane vechi şi icoane nonă, Vălenii de Munte, 1909. Studiul se deschide cu definirea naturii statului, una din problemele fundamentale puse în discuţie de Eminescu pe parcursul întregii sale publicistici. Potrivit acestei concepţii, statul este un …

Read More »