Comentarii – Enciclopedie universală2020-11-25T21:18:24+02:00

Haralambie, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Haralambie este o povestire în ramă şi face parte din volumul Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu. Întâmplarea este relatată de un narotor-martor, călugărul Gherman, care este oaspete la Hanu-Ancuţei şi totodată personaj pentru volumul de povestiri. El coborâse pentru prima oară de la schitul din munte şi se ducea la Iaşi. Rama povestirii Rama povestirii este ilustrată de muşteriii aflaţi la han, care se uitau [...]

Noaptea de decemvrie, de Alexandru Macedonski (comentariu literar, rezumat literar)

Rămas în literatura română mai ales prin valoarea ciclului de poezii al Nopţilor şi prin lirica din volumul Rondeluri, Alexandru Macedonski debutează ca poet printr-un volum intitulat sugestiv Prima verba, în 1872. În 1890 Macedonski publică în ziarul „Românul” poemul în proză Meka şi Meka, valorificând o legendă orientală care va sta la baza poeziei Noaptea de decemvrie. În proza Meka şi Meka prinţul Ali-ben-Mohamet-ben-Hassan [...]

Grai valah, de Vasile Voiculescu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară odă Vasile Voiculescu a fost de profesie medic, realizând în paralel o operă literară amplă şi complexă, de la poezii patriotice la creaţii lirice religioase, de la nuvele realiste la proză fantastică. Oda este o specie a genului liric, prin care autorul exprimă direct sentimentele de admiraţie şi veneraţie pentru ţară, popor, o personalitate glorioasă, o idee măreaţă [...]

Cântăreaţa cheală, de Eugen Ionescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ca manifestare literară, teatrul absurd a apărut după cel de al doilea război mondial, în Franţa, având ca iniţiatori pe Eugen Ionescu - Cântăreaţa cheală (1950) şi pe Samuel Beckett - Aşteptându-l pe Godot (1953). Cuvântul absurd denumeşte o idee contrară gândirii logice, a bunului-simţ sau care nesocoteşte legile naturii şi ale societăţii. Piesele de teatru înscrise în literatura absurdului ilustrează situaţii şi personaje nefireşti, [...]

Pe lângă plopii fără soţ…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Mihai Eminescu, „poetul nepereche” al literaturii române, a reflectat în creaţia sa lirico-erotică o simfonie de trăiri emoţionale impresionante, ce se manifestă într-un spaţiu imaginar al dorului, al visului erotic în mijlocul naturii armonizate perfect cu stările interioare ale eului liric. Exegeţii au definit, în evoluţia liricii erotice eminesciene, două etape: Între 1870-1880, o primă fază, aşa-zis naturistă, ilustrează imaginea luminoasă, optimistă a iubirii, momentele [...]

Istorisirea Zahariei Fântânarul, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Istorisirea Zahariei Fântânarul încheie volumul de povestiri Hanu Ancuţei, de Mihail Sadoveanu. Leliţa Salomia se arată nemulţumită de povestirea orbului, considerând că sunt la han oameni mult mai vrednici care ştiu a istorisi întâmplări mult mai interesante. Ea spune că moş Zaharia fântânarul,trăise în tinereţe o întâmplare extraordinară şi ar trebui să o povestească oaspeţilor. Când era flăcău, Zaharia fusese chemat la curte de boierul [...]

Frunză verde magheran…, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară doină populară Primele producţii literare ale poporului român au fost create de autori anonimi şi transmise din generaţie în generaţie, de-a lungul veacurilor, pe cale orală. Conţinutul acestor prime creaţii literare româneşti a reflectat tradiţia şi mentalitatea poporului, sentimentele şi gândurile acestuia, exprimate într-un limbaj artistic specific, care a particularizat neamul românesc între celelalte popoare. Toate aceste creaţii [...]

Răzvan şi Vidra, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Declarându-se discipol al lui Sofocle şi William Shakespeare, B.P. Hasdeu rămâne convins că „trecutul unui popor poate să învie numai într-o dramă istorică”, aşa că scrie piesa Răzvan şi Vidra, prima dramă istorică de factură romantică, în versuri, într-o viziune paşoptistă asupra trecutului, în spiritul ideilor de la „Dacia literară”. Piesa fost reprezentată în 1867 la Bucureşti, de către trupa lui Mihail Pascaly. Sursele de [...]

Meşterul Manole, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Drama Meşterul Manole, de Lucian Blaga, a apărut la Sibiu în 1927, iar la 6 aprilie 1929 are loc premiera piesei la Teatrul Naţional din Bucureşti, apoi la Berna (Elveţia) şi la Lwow (Polonia), înscriindu-se în literatura modernă interbelică. Drama lui Lucian Blaga se inspiră, ca atâtea alte creaţii literare, din mitul popular al jertfei pentru creaţie, pe care însă scriitorul-filozof îl intelectualizează, adâncindu-l în [...]

Floare albastră, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Floare albastră, de Mihai Eminescu, fundamentează motivul poetic al „florii albastre”, întâlnit la romanticii europeni pentru a ilustra sentimentul de dragoste sau chipul iubitei, precum şi tendinţa de proiectare a iubirii în infinit. Deşi nu s-a găsit nicăieri o însemnare făcută de Eminescu privind preluarea acestui motiv literar, George Călinescu susţine că este imposibil ca poetul român să nu fi avut cunoştinţă de existenţa [...]

Crispedia.ro este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet, în memoria tatălui meu, Cristi Drăghici.

Aici puteţi găsi comentarii, referate, rezumate, referinţe critice la operele marilor noştri scriitori şi poeţi români. Pe site-ul Crispedia.ro puteţi găsi, de asemenea, informaţii despre Mihai Eminescu, informaţii despre Ion Creangă, despre Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu şi despre cei mai cunoscuţi scriitori români din toate  timpurile, informaţii despre unde s-au născut, cine au fost şi operele care le-au creat.

Prezentarea se face într-un limbaj accesibil, ideile sunt clare şi deloc revoluţionare. Vă aşteptăm cu drag să ne accesaţi informaţiile, pentru a va îmbunătăţi cunoştinţele şi a vă ajuta să vă faceţi mai uşor temele şcolare. Găsiţi comentarii pentru examenele de  capacitate şi comentarii pentru Bacalaureat, din cele mai importante opere, dar şi cele mai bune referate, rezumate şi referinţe critice.  Mergem pe sintagma: „Cine are carte, are parte!”

comentarii

Go to Top