Comentarii – Enciclopedie universală2020-11-25T21:18:24+02:00

Iapa lui Vodă, de Mihail Sadoveanu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară povestirea în ramă Povestirea în ramă (povestirea în povestire sau povestire cu cadru) este o specie a genului epic, în care se narează întâmplări neobişnuite. Timpul narativ se situează într-un plan al trecutului, iar principala modalitate de expunere este evocarea. Spaţiul desfăşurării acţiunii este unul privilegiat şi ocrotitor (un topos), în care mai mulţi povestitori relatează întâmplări pilduitoare, [...]

Glossă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cuvântul „glosă” are două accepţii: • explicaţia unui cuvânt sau a unui pasaj dintr-un text; notă explicativă făcută de un copist pe marginea unui manuscris; • poezie cu formă fixă, în care prima strofă este o strofă - nucleu ce introduce tema poeziei, iar fiecare din strofele următoare comentează succesiv câte un vers al strofei - nucleu, iar ultima strofă reia versurile primei strofe, în ordine inversă. [...]

Mezul iernei, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară pastel Vasile Alecsandri, reprezentant de seamă al generaţiei de scriitori de la mijlocul secolului al XIX-lea, a abordat, în creaţia sa, o mare varietate de specii literare, între care un loc aparte îl ocupă pastelurile, al căror creator este. Pastelul este specia lirică, în care poetul descrie un tablou din natură, apelând la imagini vizuale, motorii, olfactive, auditive, [...]

În vreme de război, de I.L. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Alături de Ioan Slavici, I.L. Caragiale este creatorul nuvelei realist-psihologice, având puternice accente naturaliste. Nuvelele În vreme de război (1898), Două loturi (1898) şi O făclie de Paşte (1889) îl confirmă pe Caragiale drept un prozator realist cu înclinaţii certe către analiza psihologică şi cercetarea cauzelor care provoacă stări patologice în manifestarea personajelor. Nuvela În vreme de război, de I.L. Caragiale, a apărut în 1898 [...]

Peste vârfuri, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară elegie Mihai Eminescu, cel mai mare poet „pe care l-a ivit şi-l va ivi, vreodată, poate, pământul românesc” (George Călinescu), a creat o poezie nemuritoare prin evocarea naturii, cu elementele terestre - pădurea, izvorul, lacul - şi cosmice - luna, stelele, cerul. Dragostea lui Eminescu pentru folclorul românesc este vizibilă în toate creaţiile lui lirice, el însuşi mărturisindu-şi [...]

Istoria ieroglifică, de Dimitrie Cantemir (comentariu literar, rezumat literar)

Istoria ieroglifică, operă elaborată de Dimitrie Cantemir între anii 1703-1705, este un roman alegoric, un pamflet politic, o fabulă şi un eseu filozofic, fiind printre puţinele opere scrise în limba română. Opera îmbină, aşadar, mai multe specii şi genuri literare, precum şi o gamă largă a modalităţilor de expunere, cum ar fi: naraţiunea, monologul artistic, proza lirică, fraza rimată în interiorul textului, descrierea etc. Deşi [...]

Lumina, de Lucian Blaga (comentariu literar, rezumat literar)

Lucian Blaga s-a născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm din judeţul Alba, sat ce poartă-n nume „sunetele lacrimei”. Copilăria sa a stat, după cum el însuşi mărturiseşte, „sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului”, autodefinindu-se „mut ca o lebădă” deoarece viitorul poet nu a vorbit până la vârsta de 4 ani. Se stinge din viaţă la 6 mai 1961 şi este înmormântat în [...]

Constantin Brâncovanul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa la genul epic, specia literară baladă populară Constantin Brâncovanul este o baladă istorică, de factură populară, care relatează sfârşitul domnitorului român, rămas în memoria colectivă pentru demnitatea cu care s-a jertfit în numele credinţei sale. El a fost ucis de către turci, împreună cu fiii săi, în 1714. Titlul Titlul evidenţiază intenţia autorului anonim de a atrage atenţia asupra unei atitudini morale de excepţie [...]

Fiind băiet păduri cutreieram…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric Mihai Eminescu a vibrat totdeauna la unison cu natura, care a constituit - în întreaga sa creaţie - un cadru feeric, ocrotitor şi umanizat, în mijlocul căruia s-a manifestat intens sentimentul de iubire. Universul naturii Universul naturii eminesciene are două coordonate, una uman-terestră şi cealaltă universal-cosmică, organizate ca un tot inseparabil. Eminescu nu descrie peisaje, nu creează pasteluri asemenea lui [...]

Ora fântânilor, de Ion Vinea (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Ora fântânilor, de Ion Vinea, pe numele adevărat Ioan Eugen Iovanachi, a fost publicată în revista „Viaţa românească”, în anul 1938 şi a dat titlul singurului volum de poezii publicat în timpul vieţii. Poezia concentrează tematic şi stilistic emoţia lirică, până la abstractizarea şi intelectualizarea expresiei. Adept al constructivismului, curent de avangardă care promova apropierea artei de formele tehnologice, industriale ale invenţiei moderne, negând [...]

Crispedia.ro este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet, în memoria tatălui meu, Cristi Drăghici.

Aici puteţi găsi comentarii, referate, rezumate, referinţe critice la operele marilor noştri scriitori şi poeţi români. Pe site-ul Crispedia.ro puteţi găsi, de asemenea, informaţii despre Mihai Eminescu, informaţii despre Ion Creangă, despre Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu şi despre cei mai cunoscuţi scriitori români din toate  timpurile, informaţii despre unde s-au născut, cine au fost şi operele care le-au creat.

Prezentarea se face într-un limbaj accesibil, ideile sunt clare şi deloc revoluţionare. Vă aşteptăm cu drag să ne accesaţi informaţiile, pentru a va îmbunătăţi cunoştinţele şi a vă ajuta să vă faceţi mai uşor temele şcolare. Găsiţi comentarii pentru examenele de  capacitate şi comentarii pentru Bacalaureat, din cele mai importante opere, dar şi cele mai bune referate, rezumate şi referinţe critice.  Mergem pe sintagma: „Cine are carte, are parte!”

comentarii

Go to Top