Vlad Chiriac

Vlad Chiriac (12 octombrie 1936, Mălăieşti, Transnistria) – istoric literar. Este fiul Liubei (născută Roşcovan) şi al lui Simion Chiriac, ţărani. După ce urmează şcoala elementară şi medie în satul natal, va studia la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1954-1959). Între anii 1972 şi 1975 şi-a făcut stagiul de doctorand la Institutul Poligrafic din Moscova. Doctor în filologie în 1976, din 1991 este cercetător ştiinţific superior la Institutul de Literatură şi Folclor al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Colaborează cu studii de istorie literară la „Nistru”, „Limba română”, „Viaţa Basarabiei” şi la reviste în limba …

Read More »

Teo Chiriac

Teo Chiriac (29 mai 1956, Coşerniţa, raionul Soroca, Republica Moldova) – poet. Este fiul Valentinei şi al lui Gherasim Chiriac. După ce a studiat la Facultatea de Filologie, secţia de jurnalistică, a Universităţii de Stat din Chişinău (1974-1979), a fost redactor la Radio Moldova, redactor şi redactor-şef la Editura Hyperion. Volumele de poezii Lucrare de control (1987) şi Salonul 33 (1989) au impus un poet cultivat, cu umor intelectual şi cu un acut simţ al perceperii unei lumi desacralizate, aşezată sub un destin mioritic, în care există totuşi „îngerul” Mihai Eminescu. Opera literară Lucrare de control, prefaţă de Grigore Vieru, …

Read More »

Ion Chiriac

Ion Chiriac (5 octombrie 1941, Caraclău, judeţul Bacău) – poet. Este fiul Catrinei (născută Axinoiu) şi al lui Gheorghe Chiriac, ţărani. Chiriac urmează şcoala primară în satul natal, apoi liceul la Târgu Ocna, unde profesorul Dan Protopopescu îi insuflă dragostea pentru literatură. După susţinerea examenului „de maturitate”, în 1959, se înscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi, secţia limba şi literatura română, pe care o va absolvi în 1964. Încă student, în 1961, debutează cu versuri în „Iaşul literar”, alte poezii fiindu-i găzduite de „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Amfiteatru”, „Cronica”, „Scânteia tineretului”, „Flacăra Iaşului”, „Ateneu” şi „Ramuri”. Repartizat iniţial la …

Read More »

Alexandru Chiriac

Alexandru Chiriac (30 august 1919, Vorniceni, judeţul Chişinău, Basarabia) – poet şi traducător. Şcoala primară şi liceul le-a urmat la Chişinău. În 1939 se înscrie la Politehnica din Iaşi, pe care a absolvit-o abia în 1948, pentru că şi-a întrerupt studiile, fiind mobilizat pe front. După terminarea facultăţii, a funcţionat ca inginer la Făgăraş, iar din 1954, la Bucureşti. A publicat şi câteva lucrări de specialitate. Chiriac a înfiinţat şi a condus cenacluri literare (cenaclul liceal „Alecu Donici” din Chişinău, în 1938, cenaclul „George Bacovia” din Bucureşti, în 1971). Este cunoscut ca traducător din rusă şi franceză, manifestându-se şi ca …

Read More »

Aurel Chirescu

Aurel Chirescu (11 septembrie 1911, Craiova – 23 iunie 1996) – poet. Este fiul Eleonorei (născută Groşeanu) şi al lui Dumitru Chirescu, ofiţer. A urmat şcoala primară în comuna Trişcu şi liceul la Craiova şi Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosof ie a Universităţii din Bucureşti (1934), activează ca profesor de limba şi literatura română la mai multe licee din capitală. Devine membru al Societăţii Scriitorilor Români în 1944. A fost, un timp, inspector în Direcţia Artelor şi în Direcţia Generală a Teatrelor de pe lângă Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor. În 1927 Chirescu editează revista şcolară …

Read More »

Minerva Chira

Minerva Chira (19 februarie 1953, Negreni, judeţul Cluj) – poetă. Este fiica Anei (născută Avram) şi a lui Teodor Chira, cantonier. Urmează şcoala elementară în comuna natală, apoi Şcoala Normală „Gheorghe Lazăr” din Cluj Napoca (absolvităîn 1973). Funcţionează ca învăţătoare în satul Dealul Răşinarilor şi la Negreni. Debutează în „Steaua” (1986) cu poezia Ca o mână apărându-se-n vis. Colaborează la „Tribuna”, „Transilvania”, „Familia” şi „Suplimentul literar-artistic al «Scânteii Tineretului»”, iar după 1989, la „Dacia literară” „Excelsior” (Cluj), „Minerva” (Bistriţa) etc. Este prezentă în volumul colectiv Cărări spre oameni (1985) şi în volumul Flacăra vieţii (1987). Primul volum personal de versuri, …

Read More »

Grigore Chiper

Grigore Chiper (16 aprilie 1959, Copanca, judeţul Tighina, Basarabia) – poet şi critic literar. Este fiul Verei şi al lui Andrei Chiper. A studiat la Universitatea de Stat din Chişinău între anii 1976 şi 1981, fiind apoi lector de limba română la Universitatea din Tiraspol. Este şi cronicar literar la revista „Contrafort”, din 1994. Cultivă o poetică specifică optzecismului românesc. Volumele de poezii Abia tangibilul (1990) şi Aici, în falset (1991) propun călătorii spre esenţele ce scapă percepţiei comune, având ca pandant călătoria spre limite a lui Mircea Cărtărescu. Eul liric cunoaşte două ipostaze: aceea a călătorului prin labirinturi, care …

Read More »

Constantin Chioralia

Constantin Chioralia (14 noiembrie 1902, Pleniţa, judeţul Dolj – 14 decembrie 1986, Bucureşti) – poet şi publicist. Absolvent al Facultăţii de Drept şi Filosofie din Bucureşti, intră în magistratură, de unde trece consilier juridic, apoi şef de serviciu în Ministerul Învăţământului, până la pensionare (1967). A debutat în 1924, cu versuri, la „Adevărul literar şi artistic” (semnând A. Lucaci), şi editorial cu volumul Vitralii (1967). Poeziile sale confesive, relativ meşteşugite, cu o vagă tentă ironică ce atenuează oarecum imagismul şi intimismul gratuit, stau sub zodii multiple, reţinând atenţia prin voinţa de plasticitate şi vitalismul de sorginte ţărănească. Sunt învederate o …

Read More »

Dumitru Chioaru

Dumitru Chioaru (19 octombrie 1957, Sângătin, judeţul Sibiu) – poet şi eseist. Este fiul Mariei şi al lui Dumitru Chioar, ţărani. A absolvit Facultatea de Filologie din Cluj Napoca în anul 1980, devenind doctor în filologie în 1999. Debutează în 1976, în revista „Transilvania”, cu un grupaj de poeme. Prima carte, Seară adolescentină, îi apare în 1982, autorul ei fiind distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut în poezie. Colaborează la „Steaua”, „Tribuna”, „Vatra”, „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Orizont”, „România literară”, „Observator cultural”, „Dilema”, „Poesis”, „Tomis”, „Viaţa românească”, „Apostrof” etc. Este redactor al revistei „Echinox” (1976-1980), profesor de limba şi literatura …

Read More »

Ion Chinezu

Ion Chinezu (15 august 1894, Sântana de Mureş, judeţul Mureş – 10 decembrie 1966, Bucureşti) – traducător şi critic literar. Este fiul Anei (născută Hosu) şi al lui Ion Chinezu, ţărani. Urmează şcoala primară în satul natal, liceul la Târgu Mureş, Facultatea de Teologie la Blaj şi cea de Litere la Budapesta şi la Bucureşti, luându-şi licenţa în filologie în 1920. Funcţionează ca profesor de limba română în Târgu Mureş (1920-1925) şi în Cluj (1925-1940). A fost colaboratorul lui Sextil Puşcariu la proiectele Muzeului Limbii Române. În 1930 a devenit doctor în litere al Universităţii din Cluj, cu teza Aspecte …

Read More »