Paez

Paez este o populaţie amerindiană din Columbia (departamentele Cauca, Tolima, Cauca şi Putumayo), trăind în ţinuturi muntoase şi dispunând de 37 de resguardos (rezervaţii) (circa 96.000 de persoane).

Practică agricultura, obţinând, în funcţie de climat, o gamă foarte largă de produse de la porumb, grâu, banane pentru gătit şi fasole până la cafea, niango şi avocado. Munca poate fi individuală sau colectivă (conform sistemului de servicii reciproceminga). O parte dintre ei lucrează la ferme ca zilieri.

Sunt cunoscuţi pentru ţesăturile din lână şi bumbac servind drept mantouri şi fuste, ca şi pentru traiste (mochilas) în culori foarte vii. Stofele sunt ţesute de femei; bărbaţii confecţionează pălării din fibre vegetale, pentru propria folosinţă.

Unitatea socio-economică de bază este familia nucleară. Organizarea socio-politică, moştenită din perioada colonială, are în frunte un căpitan („guvernator”). Ales în fiecare an, acesta prezidează consiliul (cabildo) care administrează terenurile comunale (resguardo).

El organizează şi dă semnalul începerii muncilor colective şi sărbătorilor religioase, reprezintă populaţia în faţa autorităţilor naţionale şi locale, decide modul de repartizare a terenurilor şi judecă toate cazurile de încălcare a tradiţiei. Cabildo are în alcătuirea sa circa 25 de membri, între care căpitanul şi locţiitorul său, primarul şi adjunctul său, un trezorier, un secretar, gardieni etc.

Creştinarea lor a început la mijlocul secolului al XV-lea. Sincretismul rezultat face ea alături de preotul catolic să existe două tipuri de şamani, unul bun şi cunoscut, iar celălalt rău şi secret. Ambii pot fi atât de sex masculin, cât şi de sex feminin. Şamanul bun este cel care consfinţeşte formele de autoritate şi de proprietate funciară.

Se împart în două grupuri lingvistice, paez şi paniquita, aparţinând familiei chibcha.

Istoric

Popor de războinici, s-au împotrivit multă vreme colonizării. Ca şi vecinii lor guambiano, s-au transformat totuşi foarte rapid în ţărani sub influenţa şi, în acelaşi timp, sub presiunea spaniolilor, încă din perioada colonizării, la sfârşitul secolului al XVII-lea, cacicul Juan Tama a izbutit să obţină recunoaşterea unei mari resguardo.

Cea mai celebră figură a indienilor din Columbia este Manuel Quintin Lame, de origine paez, care a condus între anii 1910 şi 1917 o amplă revoltă împotriva muncii forţate şi a pierderii pământurilor provocate de introducerea culturilor de cafea şi extinderea creşterii animalelor.

În 1971 au format împreună cu guambiano mişcarea CRIC, care a servit drept bază pentru recuperarea terenurilor şi a condus la atribuirea de titluri funciare indigene pentru un sfert din suprafaţa totală a ţării, ca şi la adoptarea unei constituţii favorabilă populaţiilor indigene în anul 1991.

Denumire: nasa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …