Ovimbundu

Ovimbundu este o populaţie din platourile înalte din centrul şi vestul Angolei (aproximativ 3,5 milioane de persoane).

Constituie unul dintre cele mai importante grupuri etnice din Angola. Cuprinde de fapt o multitudine de entităţi etnolingvistice care formau odinioară tot atâtea regate autonome: bailundu, bie, dombe, chicuma, lumbo, sumbe, caconda, kikaya (sau kiaka), mbui, kissange, sambu, sele etc. Tot din acest ansamblu fac parte şi huambo (sau wambo), înrudiţi cu ambo şi ovambo.

Cresc vite mari şi practică agricultura, cultura de bază fiind porumbul. Matrilineari, sunt organizaţi în şeferii, cele mai importante dintre acestea dominându-le pe celelalte.

Cultul strămoşilor formează nucleul central al religiei tradiţionale. Persoana sacră a suveranului, care are rolul de a garanta prosperitatea ţinutului, face de asemenea obiectul unui cult.

Vorbesc o limbă bantu, umbundu.

Istoric

Poziţia lor geografică a constituit mult timp un factor de izolare; au intrat cu adevărat în contact cu portughezii şi cu urmaşii metişi ai acestora doar pe la mijlocul secolului al XVII-lea. Au devenit repede intermediari activi, atât în comerţul cu aur cât şi în cel cu sclavi.

În cursul secolului al XX-lea, portughezii le-au luat pământurile şi i-au constrâns pe mulţi dintre ei să meargă să lucreze pe plantaţiile de cafea din nordul Angolei.

După 1974, confruntaţi cu insecuritatea şi cu masacrele de acolo, mulţi ovimbundu au revenit în partea centrală a ţării. În prezent cei mai mulţi au rămas ataşaţi de UNITA (Uniunea Naţională pentru Independenţa Totală a Angolei).

 

Denumire: umbundu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …