Ovambo

Ovambo este o populaţie din Namibia (unde reprezintă mai mult de jumătate dintre locuitori) şi Angola. Ocupă câmpiile din nord, situate de ambele părţi ale frontierei dintre cele două state (aproximativ 650.000 de persoane).

Se împart în şapte comunităţi (fiecare având câte un şef tradiţional), dintre care cele mai importante sunt kwanyama şi ndonga. Dea lungul râurilor (oshana) cultivă porumb, mei, diverse cucurbitacee. Cresc vaci şi capre.

În mod tradiţional urmează sistemul de filiaţie matrilineară iar căsătoria este avunculocativă, totuşi în prezent căsătoria neolocativă este din ce în ce mai frecventă.

Cred într-un zeu creator (Kalunga), dar cinstesc în primul rând memoria strămoşilor. Spiritele acestora le influenţează viaţa zilnică şi li se arată, cu aspect omenesc, prin umbra sau dublul lor (oipumbu) când intenţionează să le transmită vreun mesaj.

De la sfârşitul secolului al XIX-lea acţiunea misionarilor are efecte profunde, astfel că acum creştinismul este religia lor dominantă.

Folosesc îndeosebi două dialecte bantu, oshindonga şi oshikwanyama.

Istoric

Originari din Africa Centrală, s-au aşezat în regiunea Kavango probabil încă din secolul al XV-lea. În secolul al XIX-lea au avut numeroase conflicte cu „herero” şi „nama”. În timpul colonizării germane (1884-1915) şi-au păstrat în oarecare măsură independenţa. Sub dominaţie sud-africană au fost puşi sub tutela oficialilor albi. Începând din 1968 teritoriul lor a devenit bantustan (Ovamboland).

Numeroasele revolte iniţiate de SWAPO, mişcare de eliberare alcătuită predominant din ovambo, s-au transformat într-un veritabil conflict armat în care au fost implicate Africa de Sud, Angola şi chiar Cuba. La capătul acestor lupte, Namibia a devenit independentă (1990).

În Namibia ovambo ocupă poziţii-cheie în viaţa politică. În Angola, deşi războiul namibo-angolez (de la sfârşitul anilor 1970 şi până în 1989) a făcut ravagii, şi-au păstrat în măsură mai mare vechiul lor mod de trai.

Denumire: wambo; ambo, huambo (în Angola).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …