Orokaiva

Orokaiva este o societate din nordul statului Papua Noua Guinee (Oro Province), trăind pe versanţii vulcanului Lamington şi în câmpiile, adesea mlăştinoase, care se întind de la poalele vulcanului până la ţărmul mării (circa 60.000 de persoane).

Cultivatori pe terenuri defrişate prin incendiere şi crescători de porci, grupurile orokaiva (yega, binandere, aeka şi orokaiva propriu-zişi) se caracterizează prin absenţa unei autorităţi centrale şi importanţa fundamentală acordată activităţilor rituale şi darurilor ceremoniale.

Bărbaţii de frunte şi soţiile lor îşi consacră toată energia organizării ciclurilor rituale care reactualizează ansamblul dimensiunilor sociale şi materiale ale societăţii.

Religia are ca element central apariţia măştilor în cadrul ritualului de iniţiere, asociată cu cultul spiritelor morţilor.

Marca majoritate s-au convertit la anglicanism, dar practicile lor tradiţionale sunt periclitate mai ales datorită aderării unora dintre ei la diverse secte milenariste.

Fiind foarte ataşaţi de sistemul lor social, se adaptează cu foarte mare greutate la relaţiile de putere moderne.

Modul lor de trai este tot mai puternic ameninţat de dezastrele ecologice datorate concernelor internaţionale care le exploatează resursele naturale.

Limba orokaiva este încadrată în familia binandere a limbilor papua.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …