Originile viniculturei la români, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Originile viniculturei la români, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 4 din 1874.

  • Conferă Dicţionarul limbii române, s. auă, unde se dă un citat cu auă din Psaltirea Scheiană (fapt relevat încă de Hasdeu în Etymologicum Magnum Romaniae). Termenul e cunoscut şi astăzi în sudul Olteniei şi prin Teleorman, cum avea să arate tot Hasdeu. În Curente din bătrâni el propune o etimologie acceptabilă: lat. uva > rom. oaă > oauă > auă. În aromână este forma auă, cu a protetic, ceea ce a făcut pe unii învăţaţi să considere că dacorom. auă ar fi intrat din aromână (conferă Dicţionarul etomologic al limbii române). Alexandru Rosetti crede că uva a devenit şi că proteza lui a- s-a produs şi în dacoromână, determinată de „structura fonetică a cuvântului”. Dificultăţile etimologiei lui auă provin de la accent: uva.

  • Comparaţia cu v. gr. Tpuc;, Tpuyoc; etc. e reluată de Laurian-Massim în 1876, precum şi de numeroşi alţi cercetători. Strugure provine însă din traco-dacă (conferă Russu, Etnogeneza românilor, Bucureşti, 1981).

  • Modificarea lui a în o în daca târzie, prevăzută de Hasdeu încă din 1873, este o lege „redescoperită” în cercetările actuale (conferă Georgiev, „Linguistique balkanique”, Sofia, 1960).

  • În Etymologicum Magnum Romaniae, Hasdeu preferă ca etimon lat. alninus.

  • Demonstraţia lui Hasdeu că gordin e un cuvânt din substrat nu e intru totul convingătoare; ea e interesantă însă ca model de analiză istorico-comparativă a elementelor presupuse din substratul traco-dac. Cât despre originea lui gordin, trebuie spus că o etimologie mai bună nu a fost dată încă (Dicţionar român-german şi Dicţionarul limbii române raportează cuvântul la rus. gordina „dârmoz, coacăze”; „etimologie necunoscută” în Dicţionarul explicativ al limbii române).

B.P. Hasdeu

Cât despre grozd, trebuie arătat că se află în toate limbile slave (conferă Balgarschi etimologhicen recinic, Sofia, 1971), unde împrumutul din traco-dacă nu se poate demonstra.

  • Astăzi se dă ca sigură originea turcească a lui ravac „miere de bună calitate; must limpede, vin de fructe” (conferă Dicţionarul limbii române). Alb. gheg rruvâ, -ni „coardă de viţă fără struguri” e înregistrat de Meyer, fără să i se precizeze etimologia. Cât despre răvar, de observat că în Dicţionarul limbii române e dat cu etimologie necunoscută.

Explicaţia lui ravac prin substrat, propusă de Hasdeu, nu justifică menţinerea lui v intervocalic (derivarea cu -ak s-ar fi produs, după el, în traco-dacă). Aceeaşi observaţie e valabilă şi pentru alb. rruvâ. de altfel, Hasdeu renunţă repede la autohtonismul lui ravac, în urma criticii pe care i-a făcut-o Cihac.

  • Bute se explică prin lat. buttis, conferă Mihăescu, Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea, Bucureşti, 1966; pentru putină se preferă ca etimon lat. puttina (conferă Dicţionarul explicativ al limbii române).

  • Butaş e raportat în Dicţionarul limbii române la magh. bujtas „butăşit”, dar tot acolo se atrage atenţia asupra unui radical comun cu cel din butuc, butură, buturugă (poate şi bucium), cuvinte din stratul străvechi al limbii.

  • Liur e tratat în Dicţionarul limbii române ca împrumut din ucraineană (conferă şi magh. lore ,,id.”).

  • Hasdeu exagerează afirmând că ar fi nume basce în toponimia noastră.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …