Oraon

Oraon este o populaţie din India (Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Bengalul de Vest) (circa 1,7 milioane de persoane).

Sunt în primul rând agricultori (orez), în subsidiar practicând şi activităţi forestiere. Sunt patrilineari, patrilocativi, organizaţi în clanuri totemice. Iniţierea băieţilor în viaţa socială, care implică instalarea lor într-o casă comunitară (jonkerpa) este din ce în ce mai puţin practicată. Satele, conduse fiecare de câte un „rege” (mahto) ereditar, se grupează în ansambluri de câte zece, conduse de un consiliu (parha).

Deşi influenţa hinduismului este foarte puternică, s-au păstrat şi cultele proprii (zeul suprem Dharmes, diverse divinităţi săteşti, cultul strămoşilor). Preoţii sunt adesea din rândul populaţiei munda dar vrăjile simt specialitatea unor oraon (ojha sau mati). În Bihar mulţi dintre ei au adoptat credinţa creştină. Limba lor, kurukh, face parte din subgrupul nordic al limbilor dravidiene.

Istoric

Populaţia oraon din Bihar a avut de timpuriu un sistem regal, sub forma unei confederaţii care îngloba sate oraon şi munda, regatul Chota Nagpur. Această formaţiune statală nu a putut totuşi să ia un avânt prea marc, din cauza regalelor hinduse sau mogule (cu care s-a asociat adesea).

În timpul colonizării britanice, populaţia oraon a participat la numeroase răscoale (îndeosebi în cadrul mişcării milenariste a lui Birsa Munda). După dobândirea independenţei, mulţi au intrat în mişcarea jharkhandi care milita pentru crearea unui stat tribal în platoul Chota Nagpur.

În această situaţie, au apărut tensiuni între mişcarea lor, influenţată de misionarii creştini, şi triburile necreştinate care aderaseră la mişcarea Kartic Oraon şi se asociaseră cu naţionaliştii hinduşi în lupta împotriva misiunilor creştine. Sunt înscrişi printre Scheduled Tribes.  

 

Denumire: kurukh.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …