Ojibwa

Ojibwa este un ansamblu de grupuri amerindiene, dintre care două treimi se află în Canada şi restul în Statele Unite (aproximativ 200.000 de persoane).

Ca şi vecinii lor cree, indienii ojibwa nu constituie un trib, ci un vast ansamblu de grupuri care vorbesc aceeaşi limbă. Teritoriile lor ocupă două mari zone geografice, pădurea subarctică la est şi la nord de Lacul Superior şi zona de contact între pădure şi preerie la vest (Minnesota, Wisconsin, Michigan, Montana, Dakota de Nord, Ontario, Manitoba).

Îşi asigurau existenţa prin vânătoare (clan, castor, animale de apă) şi pescuit în lacuri, activităţi organizate în funcţie de succesiunea anotimpurilor; concentrare vara. dispersare în grupuri mici. aproape de mărimea unei familii nucleare, iarna. De la nord la sud, baza economică era tot mai largă, prin utilizarea unui mediu mai diversificat (colectarea orezului sălbatic şi a sevei de arţar din care se obţinea zahăr).

Organizarea socială a grupurilor meridionale se baza pe un sistem de clanuri totemice patrilineare exogame, inexistent în nord. Şi viaţa rituală era diversificată, în sud ea se axa în special pe midewiwin, „Marea confrerie medicinală”.

În nord predominau practicile şamanice, îndeosebi cea a cortului care tremură. În schimb, în toată aria ojibwa exista un ritual de trecere de la copilărie la adolescenţă care se încadra în sistemul clasic din America de Nord, implicând izolarea şi postul.

Limba ojibwa, vorbită şi astăzi, este, alături de cree, una dintre cele două limbi amerindiene din Canada cu şanse reale de supravieţuire. Face parte din familia algonkină.

Istoric

Indienii ojibwa meridionali au avut o poziţie critică în cadrul istoric regional. Prinşi între două focuri, irochezii în est şi indienii sioux în vest, s-au războit şi cu unii şi cu ceilalţi, ceea ce nu ia împiedicat să încheie, foarte frecvent, căsătorii mixte cu sioucşii.

Datorită poziţiei strategice pe care o aveau, în aria Marilor Lacuri, au fost interlocutori preferaţi ai francezilor, cu care au încheiat alianţe durabile, în cursul războiului american de independenţă, au luptat de partea englezilor. Au participat la revoltele lui Pontiac şi Tecumseh. În Statele Unite încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea a început cantonarea lor în rezervaţii.

Denumire: în Statele Unite sunt numiţi de obicei chippewa; francezii îi numeau saulteux pe cei dintre ei care trăiau în teritoriile situate în jur de Sault-Sainte-Marie; uneori se foloseşte termenul bungi pentru cei care au înaintat mai mult spre vest şi au adoptat modul de viaţă ecvestru caracteristic zonei respective; ojibwe.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …