Ogoni

Ogonii sunt o populaţie din Nigeria, ocupând o arie foarte restrânsă (650 km2) în sud-estul deltei Nigerului (circa 500.000 de persoane).

Ogonii reprezintă unul dintre grupurile minoritare din statul federal Rivers State. Economia lor tradiţională (agricultură de subzistenţă, vânătoare, pescuit, extragerea de sare din apa mării, construirea de pirogi, transport fluvial, mici meşteşuguri) a fost perturbată de deschiderea în zonă a unor exploatări de petrol (poluare intensă a mediului).

Nu numai că ogonii nu au acces la beneficiile obţinute de companiile petroliere, dar au fost chiar împinşi, cu bună ştiinţă, spre subdezvoltare. Din această cauză cultura (şeferia tradiţională, cultul strămoşilor şi al divinităţilor naturii etc.) este puternic ameninţată. Limba lor aparţine grupului cross river din familia benue-congo.

Istoric

Se consideră că sunt urmaşii unor grupuri de pescari care au venit de pe teritoriul actual al Ghanei. În anii ’60 s-a descoperit petrol în deltă, pe teritoriul lor şi în împrejurimi, ceea ce a intensificat revendicările populaţiilor minoritare din Rivers State si a contribuit la secesiunea Biafrei.

Ca urmare a împărţirii teritoriale din 1967, ibo au pierdut în totalitate controlul asupra acestei surse de venit. Deşi nu ogonii au provocat secesiunea, au căzut de atunci victime ale unor masacre de marc amploare. Începând din anii 1970 se plâng de faptul că societăţile petrolifere, în înţelegere cu autorităţile, acţionează în detrimentul lor.

La începutul anilor 1990 o organizaţie a lor, cu scop de apărare, MOSOP, a iniţiat o campanie mediatică internaţională chemând la boicotarea companiilor respective, şi a reuşit în mare măsură compromiterea imaginii lor.

Ţinutul ogoni a fost terorizat de poliţie, fiind alimentate tulburările interetnice, iar în 1995 preşedintele MOSOP, scriitorul Ken Saro-Wiwa şi alţi opt lideri ai mişcării au fost condamnaţi la moarte şi executaţi în urma unui proces abuziv. Pe plan internaţional această stare de lucruri a fost ferm dezaprobată.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …