O contribuţie heraldică la istoria brâncovenilor, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

O contribuţie heraldică la istoria brâncovenilor, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată la 18/19 septembrie 1935.

Mateiu I. Caragiale

Fragment

Cum studiul de faţă îl scriem în româneşte, limbă care nu are, în felul celor apusene, o terminologie heraldică proprie şi precisă, consfinţită de o întrebuinţare străveche, socotim de trebuinţă a fixa din capul locului punctul de vedere căruia înţelegem să ne conformăm pentru a împlini această lipsă. Ştim că idiomul nostru s-a pricopsit, şi nu foarte de curând, cu ter­meni heraldici proprii, suntem departe de a ni-i însuşi, deoa­rece nu recunoaştem nimănui dreptul de a impune aplicarea unui înţeles special nou unor cuvinte vechi, cu atât mai mult că la această stranie inovaţie lexicală n-a prezidat nici inteligenţa, nici bunul-simţ. Aşa, de pildă, scutului împărţit în două câm­puri egale orizontal („coupe” în franţuzeşte, „geteilt” în nem­ţeşte), heraldistul român i-a zis „tăiat”, iar celui la fel împărţit, dar vertical („parti” în franţuzeşte, „gespalten” în nemţeşte) i-a zis „despicat”. De ce pentru unul a tradus din franţuzeşte şi pentru altul din nemţeşte, care e criteriul, care raţiunea?

Credem că e de prisos a mai invoca vreo autoritate deose­bită pentru a respinge o atare terminologie nu numai arbitrară şi absurdă, dar şi perfect inutilă. Vom zice dar că scutul e îm­părţit în două orizontal sau vertical şi vom amplifica după ce­rinţă perifrază explicativă pentru a nu scăpa din vedere nici un amănunt - heraldica fiinţând în cea mai mare parte a ei din amănunte. De altfel chiar în limbile cu termeni speciali, pentru descrierea desăvârşită a unor steme alcătuite în afară de tipicul comun, concisiunea clasică e insuficientă şi a o aplica riguros ar fi în dauna preciziunii.

Mai rămâne de expus, înainte de a intra în materie, norma per­sonală ce aplicăm la examinarea şi analiza critică a oricărei steme.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …